• Menu

0 recente resultaten

Veiligheid voor iedereen: Klimaatveiligheid

Vandaag in de reeks 'Veiligheid voor iedereen': klimaatveiligheid. We vroegen Andy Palmen naar zijn visie op veiligheid. Andy is directeur van Greenpeace Nederland. Een bekende onafhankelijke organisatie die grote milieuproblemen aan de kaak stelt en duurzame oplossingen stimuleert door middel van wetenschappelijk onderzoek, lobby, demonstraties en vreedzame en inventieve confrontaties.

Welke vorm van veiligheid moet volgens jou meer aandacht krijgen?

Veiligheid is voor mij dat je als burger kunt leven zonder angst voor de toekomst of voor je gezondheid en die van je kinderen. Maar helaas groeit een deel van de jongeren op met angsten en depressies, omdat ze de klimaatcrisisNeem hier een kijkje op de website van Greenpeace Nederland op zich af zien denderen. Daarnaast maken de bewoners rond Chemours en Tata Steel zich zorgen over hun gezondheid door een ziekmakende fabriek in hun omgeving. Ook Bonairianen zijn bezorgd, namelijk over de toekomst van hun eiland. De zeespiegelstijging en opwarming van de oceanen zorgt ervoor dat het koraal verdwijnt en een deel van het eiland in de golven gaat verdwijnen. Bovendien worden inheemse bewoners van de tropische regenwouden in Zuid-Amerika verjaagd en gedood, omdat hun bos door bedrijven wordt gekapt om plaats te maken voor plantages of boerderijen met vee. Verder maken werknemers in vervuilende fabrieken zich zorgen over hun baan in de toekomst. Al deze vormen van onveiligheid krijgen veel en veel te weinig aandacht.

Een van de kerntaken van de overheid is om burgers te beschermen en ze te helpen aan een veilige, gezonde en duurzame toekomst. Zet de belangen van burgers centraal, niet die van bedrijven en de economie.

Andy Palmen

Wat is er nodig voor deze vorm van veiligheid?

We hebben politici nodig die bij veiligheid niet alleen maar denken aan meer politie en repressie, maar denken in termen van preventie, een duurzame toekomst en een veilige leefomgeving. Dat betekent dat bedrijven aangepakt moeten worden om zich aan veel strengere milieueisen te houden, dat onze handelsketens vrij moeten worden gemaakt van ontbossing en mensenrechtenschendingen, dat onze CO2-uitstoot zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2040 naar nul moet, dat mensen op Bonaire worden geholpen zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering en dat werknemers aan ander werk worden geholpen als hun vervuilende fabriek moet sluiten.

Wat is jouw opdracht aan het kabinet?

Een van de kerntaken van de overheid is om burgers te beschermen en ze te helpen aan een veilige, gezonde en duurzame toekomst. Zet de belangen van burgers centraal, niet die van bedrijven en de economie.

Lees de reeks

Bits of Freedom lanceert: ‘Veiligheid voor iedereen’

Veiligheid als repressie en law & order is te beperkt en werkt maar voor een beperkte groep mensen. Om bij te dragen aan veiligheid voor iedereen moet er meer aandacht naar andere veiligheidsbehoeften. In deze reeks gaan wij in op hoe die andere behoeften er uit zien.

Veiligheid voor iedereen: Veiligheid op straat

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Veiligheid op straat. We vroegen Dionne Abdoelhafiezkhan van Controle Alt Delete naar haar visie op veiligheid.

Veiligheid voor iedereen: Veilige platformen

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Veilige platformen. We vroegen onze eigen Lotje Beek naar haar visie op veiligheid

Veiligheid voor iedereen: Veilig je stem laten horen

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Veilig je stem laten horen. We vroegen Vera Prins van Amnesty International Nederland naar haar visie op veiligheid

Veiligheid voor iedereen: Veilig communiceren

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Veilig communiceren. Onze directeur Evelyn Austin vertelt over het belang van vertrouwelijke communicatie voor onze veiligheid

Veiligheid voor iedereen: Bestaansveiligheid

In de reeks 'Veiligheid voor iedereen': Bestaansveiligheid. We vroegen Franciska Manuputty, overlevende van het toeslagenschandaal, naar haar visie op veiligheid

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag