Veiligheid voor iedereen: Veilig je stem laten horen

Vandaag in de reeks 'Veiligheid voor iedereen': veilig je stem laten horen. In een democratie telt de mening van burgers. Om dat te laten werken is het van groot belang dat je die mening ook veilig kunt uiten. Daarom spreken we met Vera Prins van Amnesty International Nederland over veilig je stem laten horen.

Wat is veiligheid voor jou?

Voor onsNeem hier een kijkje op de website van Amnesty International Nederland is veiligheid: Vrij zijn om je mening te uiten, ook (of juist) als die niet populair is. Je mening kunnen uiten online of op straat, en samen met anderen opkomen voor wat jij belangrijk vindt. In een gezonde democratie zorgt de overheid ervoor dat mensen in veiligheid hun meningen en ideeën kunnen uitwisselen, onrecht aan de kaak kunnen stellen en machthebbers ter verantwoording kunnen roepen.

Gemeenten en politie zien protest te vaak als een veiligheidsrisico.

Vera Prins

Wat is er nodig voor deze vorm van veiligheid?

Iedereen moet de ruimte hebben om mee te doen in het maatschappelijk debat. Veiligheid betekent daarbij soms dat de overheid niet moet ingrijpen, zodat dat mogelijk is. Nu komt het voor dat de politie bij je op de stoep staat omdat je een woonprotest organiseert of omdat je online kritiek hebt op de coronamaatregelen. En wordt er gezichtsherkenning ingezet om te achterhalen wie er bij een klimaatprotest was. Dit zorgt voor een onveilig gevoel. Want als je gemonitord wordt door de overheid, voel je je niet veilig.

Er zijn ook momenten dat de overheid juist wel moet ingrijpen. Bijvoorbeeld wanneer andere burgers je online of offline bedreigen vanwege je mening. Of bij een situatie die uit de hand loopt, zoals vorig jaar in Staphorst. De demonstranten van Kick Out Zwarte Piet konden niet veilig demonstreren, omdat vijandig publiek hen bedreigden, belaagden en intimideerden. De overheid zou dan juist wel moeten optreden. Ongeacht wat zij van het doel van de demonstranten vinden.

Wat is jouw opdracht aan het kabinet?

Gemeenten en politie zien protest te vaak als een veiligheidsrisico. Daarom worden mensen bespied op sociale media en gemonitord wanneer ze meedoen aan een demonstratie op straat. Dit heeft een afschrikwekkend effect op de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht. Mensen durven dan niet meer de straat op. De overheid moet juist de ruimte voor het vrije debat beschermen en ervoor zorgen dat iedereen zich vrij voelt daaraan mee te doen. Op het moment dat je daar te veel beperkingen oplegt, haal je de uitlaatklep van mensen weg. Daar is niemand bij gebaat, want dat zorgt alleen maar voor meer spanning in de maatschappij.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.