Tweede Kamer

11 berichten

DOSSIER: Kunstmatige intelligentie

AI op de agenda van de Tweede Kamer

Deze week benadrukten we in de Tweede Kamer het belang van de bescherming van mensenrechten bij het gebruik van kunstmatige intelligentie.

DOSSIER: Platformen

Wat heeft ons publieke debat nodig? Ons advies aan de commissie voor Digitale Zaken.

De Tweede Kamer organiseerde een rondetafelgesprek over de rol van social mediaplatformen. Wij werden gevraagd uitleg te geven over de werking van grote platformen en hun invloed op het publieke debat. Dit was onze bijdrage.

Stimuleer encryptie en koester tegenspraak: ons advies aan de commissie voor Digitale Zaken

“We hebben niets aan een internet dat haaks staat op de normen en waarden die ten grondslag liggen aan onze democratische rechtsstaat.”

Massasurveillance zonder duidelijk doel

Wij legden in een expertsessie van de Tweede Kamer uit wat wij vinden van de wetswijziging die telecomproviders verplicht om locatiegegevens aan de overheid te geven

Technologie is geen doel op zich, en geen waardenvrij gereedschap

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer geven we een toelichting op onze visie op de corona-app.

DOSSIER: Platformen

Hoe bescherm je publieke waarden in dit datatijdperk?

Onze bijdrage aan het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de datasamenleving en democratie.

DOSSIER: Platformen

Sommige dingen wil je écht snel offline

De Tweede Kamer spreekt over een voorstel voor een spoedprocedure bij de rechter om wraakporno offline te laten halen.

DOSSIER: Jouw data

In de Tweede Kamer: Een hoorzitting over de horizon bij horizontale privacy

Wij spreken in de Tweede Kamer over horizontale privacy en welke oplossingen er volgens horen te zijn.

DOSSIER: Geheime diensten

Veel kritiek en vragen over voorstel wet op geheime diensten: wat gaat de regering doen?

De Tweede Kamer sprak vlak voor het kerstreces over het voorstel voor een nieuwe wet voor de geheime diensten. Er vond een gesprek plaats met de toezichthouder op de geheime diensten, er was een besloten sessie met de diensten zelf en er vond een hoorzitting plaats met verschillende experts en marktpartijen. Eén ding werd duidelijk: […]

DOSSIER: Politie

Hoorzitting in de Tweede Kamer over hackvoorstel

Vandaag spreken we in een hoorzitting van de Tweede Kamer over het hackvoorstel met kamerleden en andere experts. Wij zijn kritisch omdat we denken dat het ons juist onveiliger maakt op internet, dat zullen we dan ook vertellen. De komende weken gaan de kamerleden het voorstel behandelen. Dus is het vandaag ook een mooi moment […]

Rondetafelgesprek bewaarplicht

In de Tweede Kamer heeft de vaste commissie justitie op 28 september 2005 een gesprek gehad met diverse deskundigen over de bewaarplicht verkeersgegevens. De commissie had daarvoor vertegenwoordigers uitgenodigd vanuit de opsporing, telecomaanbieders, Bits of Freedom en het College bescherming persoonsgegevens. De Kamerleden stelden vooral vragen over nut en noodzaak van de bewaarplicht. Zij wilden […]