• Menu

0 recente resultaten

Digitale infrastructuur

13 berichten

Preliminary report on the tooling of the European digital rights field

Between June and July 2022 we interviewed 10 civil society organizations about their use of digital tooling. With still a number of interviews to go, we wish to report back on our first findings in order to allow for early and easy feedback. This report, therefore, offers a summary of our first findings.

Tussenrapport over de tooling van het Europese digitale-rechtenveld

Tussen juni en juli 2022 hebben we 10 organisaties uit het maatschappelijk middenveld geïnterviewd over hun gebruik van digitale hulpmiddelen. Met nog een aantal interviews te gaan, willen we verslag uitbrengen van onze eerste bevindingen, zodat we snel en gemakkelijk feedback kunnen ontvangen. Dit rapport schetst daarom bondig onze eerste bevindingen.

Ook wij roepen het kabinet op encryptie te stimuleren

En niet alleen wij van Bits of Freedom, maar een bijna ongekend brede groep aan organisaties uit alle hoeken van de samenleving.

Ook wij moeten afwegingen maken

Onze beperkte capaciteit maakt dat we soms spijtige afwegingen moeten maken.

Wanneer mag de overheid onbekende kwetsbaarheden geheim houden?

D66’s voorstel voor een afwegingskader voor het geheim houden van onbekende kwetsbaarheden door de overheid, moet veel scherper.

Een verzekering tegen uitblijven van beveiligingsupdates

Het is hoog tijd voor een nieuw soort oplossingen om om te gaan met het uitblijven van beveiligingsupdates.

12 broodnodige updates voor beveiligingsupdates

Kwetsbaarheden in onze computers zijn kwetsbaarheden in onze maatschappij.

Fysieke sluizen en gemalen vragen om digitale dijken

Voor het beschermen van ons land zijn niet alleen fysieke dijken, sluizen en gemalen nodig, maar ook een afweer op digitaal vlak.

Wetgever moet veilige digitale infrastructuur afdwingen

Van bedrijven gaat de oplossing niet komen.

Beveiliging van onze digitale infrastructuur is om te huilen

Wannacry onderstreept het belang van het investeren in een sterke beveiliging van onze digitale infrastructuur.

Security and safety, plain and simple

As a community, and as a society at large, we miss a great opportunity to learn from security incidents and to improve the security of our digital infrastructure. The mechanisme around airplane safety may be used as an example.

Vijf adviezen aan het nieuwe kabinet om de informatiesamenleving succesvol te besturen

Internetpolitiek speelt een steeds grotere rol op vrijwel alle beleidsterreinen. Kennis op dit gebied is cruciaal om onze informatiemaatschappij de komende jaren succesvol te besturen. Bits of Freedom, Internet Society Nederland, Kennisland, Netwerk Democratie, Open State Foundation en Waag Society geven daarom in de volgende brief vijf adviezen aan het nieuwe kabinet om de informatiesamenleving […]

Hoogwaardige encryptie essentieel voor vrijheid en economie

Onze overheid moet de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige encryptie maximaal stimuleren.