• Menu

0 recente resultaten

Ook wij moeten afwegingen maken

We hebben kritiek op een wetsvoorstel voor een afwegingskader. Maar nu hebben we zelf de afweging gemaakt: we hebben niet de tijd om die kritiek ook thuis te brengen.

Maak onbekende kwetsbaarheden bekend

Dat moet het uitgangspunt zijn: onbekende kwetsbaarheden maak je zo snel mogelijk bekend bij de maker van de kwetsbare hard- of software. Ook de overheid zou dat moeten doen. Maar die heeft soms belang aan het geheim houden van zo’n kwetsbaarheid. Om er voor te zorgen dat alle belangen goed tegen elkaar worden afgezet, deed D66 een wetsvoorstel voor een afwegingskader. Hoewel we zo’n kader verwelkomen, vonden we het voorstel beter kon. We publiceerden daarom een uitgebreide analyse en ging vroegtijdig met de voorsteller in gesprek.

Advies in de wind geslagen

Helaas heeft D66 niet veelHet dossier van het voorstel bij de Tweede Kamer met ons advies gedaan. Het is nu aan de Tweede Kamer om het voorstel aan te scherpen. De parlementsleden mogen tot het eind van deze maand schriftelijk vragen stellen en later volgt dan een mondeling debat. Gewoonlijk is dit voor ons een uitstekend moment om in gesprek te gaan met de andere politieke partijen. We zouden voor elk van de fracties uitzoeken welk Kamerlid het woord hierover voert, onszelf uitnodigen en daarna uitleggen hoe dit voorstel sterk verbeterd kan worden.

Gewoonlijk is dit voor ons een uitstekend moment om in gesprek te gaan met de andere politieke partijen. Nu even niet.

Maar dat gaan we nu dus niet doen? Helaas. We zijn een hele kleine organisatie, en doorlopend overvraagd. We moeten ons steeds weer afvragen waar onze energie het meest effectief is. En dat betekent dat we soms ons doel moeten verleggen. Zo zagen we het gemorrelDe minister lijkt zijn eigen beleid niet te kennen aan het kabinetsstandpuntWe hebben de minister om een toelichting gevraagd over encryptie door de minister van Justitie en Veiligheid niet aankomen. We besloten dat we je een grotere dienst verlenen door ons nu daar op te richten. Ten koste van ons werk op het gebied van een afwegingskader voor onbekende kwetsbaarheden.

En nu?

We hopen dat de politieke fracties van de Tweede Kamer zelf een op zoek gaan en op ons advies aan D66 stuitten. En dat ze vervolgens zelf een analyse maken. Zelf bepalen waar het voorstel van D66 tekort schiet en met wat voor soort amendementen je dat zou kunnen repareren. Of dat iemand anders ons advies ter hand neemt en zich richting de parlementsleden uitspreekt.

We kiezen er voor zo helder te zijn over onze afweging, omdat het voor jou als lezer duidelijk maakt hoe ons als kleine organisatie vaak het water aan de lippen staat. En hoe waardevol je hulp is in onze strijd om onze grondrechten, zoals privacy en uitingsvrijheid, in wereld die steeds digitaler wordt, te beschermen. Je kunt ons (en daarmee jezelf) helpen door ons advies bij Kamerleden en andere beleidsmakers voor het voetlicht te krijgen. Daar zouden we je enorm dankbaar voor zijn. Maar als je de tijd of kennis daar niet voor hebt, zijn we net zo blij met een donatie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag