Onbekende kwetsbaarheden

2 berichten

DOSSIER: Jouw data

Ook wij moeten afwegingen maken

Onze beperkte capaciteit maakt dat we soms spijtige afwegingen moeten maken.

DOSSIER: PolitieDOSSIER: Geheime diensten

Wanneer mag de overheid onbekende kwetsbaarheden geheim houden?

D66’s voorstel voor een afwegingskader voor het geheim houden van onbekende kwetsbaarheden door de overheid, moet veel scherper.