Contentmoderatie

12 berichten

DOSSIER: Freedom of communicationDOSSIER: Awareness and action

How one word took an entire organization off the air

The use of a single word, such as “QAnon”, can be a cause for eternal banishment from social media platforms.

DOSSIER: Platformen

Facebooks dominantie maakt het lastig de waarheid te bevragen

Wie ons publieke debat stuurt, stuurt ons in ons denken, in ons wereldbeeld en in onze waarheid. Daarom is het zo schadelijk dat we heel erg afhankelijk zijn voor een klein aantal dominante bedrijven voor ons publieke debat.

DOSSIER: Platformen

Hoe één woordje een hele organisatie uit de lucht haalt

Het gebruik van één enkel woord (zoals “QAnon”) kan genoeg zijn voor een eeuwige verbanning van Facebook.

Regulering van online content, zonder de content te reguleren

Welk standpunt het kabinet moet innemen over de regulering van online content? Lees hier ons advies!

DOSSIER: Platformen

Wat we nodig hebben is regulering van de markt, niet van onze communicatie

De ingezette aanpak van desinformatie door het kabinet zal niets oplossen.

DOSSIER: Platformen

Om het probleem Facebook op te lossen, moeten we Facebook even helemaal vergeten

Hoewel we soms anders lijken te denken zijn Facebook, YouTube en Twitter geen gegeven.

DOSSIER: Platformen

You cannot post “A bag of bones” on Facebook

Facebook censors the suffering of children under the guise of nudity or sex. What a mess.

DOSSIER: Platformen

What the YouTube and Facebook statistics aren’t telling us

The figures of the dominant social media platforms about their take down of the Christchurch video are virtually meaningless.

DOSSIER: Platformen

Wat de statistieken van YouTube en Facebook ons niet vertellen

De mooie cijfers die de dominante sociale mediaplatforms na de aanslagen publiceerden, vertellen ons maar bar weinig.

DOSSIER: Platformen

“A bag of bones” kun je niet kwijt op Facebook

Facebook verwart afbeeldingen van kinderen die het slachtoffer zijn van een gruwelijke oorlog met “naakt of seks”. En censureert.

DOSSIER: Platformen

Facebooks digitale sweatshops in lage lonenlanden

Een nieuwe documentaire toont de rauwe realiteit van de moderatie op het Facebook-platform.

DOSSIER: Platformen

De discussie rondom hate speech heeft een nieuw perspectief nodig

Onze communicatieplatformen zijn vervuild met racisme, aanzetting tot haat, terroristische propaganda en Twitter-bot legers. De manieren waarop we hier mee omgaan zijn niet goed genoeg.