Grip op profilering

Sleepnet voor geheime diensten

Hackwet voor de politie

In het kort, wat is er aan de hand?

Geheime diensten doen belangrijk werk, maar onze vrijheid komt in gevaar als ze een sleepnet over ons leggen. In onze open en democratische samenleving hoort een sleepnet niet thuis. Een essentieel onderdeel van onze vrije samenleving is juist dat de communicatie van onschuldige burgers niet op grote schaal en stelselmatig door geheime diensten wordt onderschept zonder dat zij iets verkeerds doen. Dat principe wordt met de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel de sleepwet genoemd, overboord gegooid.

Wet in werking getreden ondanks maatschappelijk verzet

Al sinds de aankondiging van de sleepwet is er breed maatschappelijk verzet tegen het ongericht verzamelen van gegevens door de geheime diensten. Niet voor niets ging de publieksprijs tijdens de Big Brother Awards in 2015Minister Ronald Plasterk nam de prijs in ontvangst en in 2017Minister Kajsa Ollongren nam de prijs eveneens in ontvangst naar de kabinetten Rutte II en III voor het doordrukken van deze wet.  Dat maatschappelijke verzet wisten we in 2015 al te mobiliseren wat destijds leiddeEen samenvatting van enkele reacties. tot een recordaantal van 557 kritische reacties van bezorgde burgers, bedrijven en andere organisaties tijdens de internetconsultatie over deze wetDe wet zelf.

De afgelopen jaren hebben we ons hard verzet tegen onder andereKort overzicht van onze belangrijkste bezwaren. de invoering van het sleepnet en het uitwisselen van onbekeken gegevens met buitenlandse geheime diensten. De wet is na alle kritiek tijdens de eerdere internetconsultatie en ons jarenlange werk weliswaar op enkele punten verbeterd (zo is het toezicht op de diensten beter dan voorheen), onze fundamentele kritiek over onder andere het sleepnet en het uitwisselen van onbekeken gegevens met het buitenland blijft staan.

Desondanks is de wet in 2017 toch door het parlement aangenomen.

Referendum: meerderheid stemt tegen sleepnet

De inkt van de nieuwe wet was nog amper droog of een groep studenten dwong een raadgevend referendum af over deze wet. Dat was al een knappe prestatie op zich en bevestigde wederom de grote maatschappelijke weerstand tegen de sleepwet. Wij voerden vervolgens enkele maanden campagne, namen deel aan vele debatten en discussies door het hele land en stonden veelvuldig de media te woord om uiteen te zetten waarom men bij het referendum tegen moest stemmen, voor een betere wetZie voor meer achtergrond onze campagnesite. Het ging om de volgende vijf cruciale punten:

  1. Het sleepnet moet uit de wet;
  2. Ongeëvalueerde (lees: onbekeken) gegevens moeten niet in handen kunnen van van buitenlandse geheime diensten;
  3. Er moeten meer waarborgen komen voordat de geheime diensten realtime toegang krijgen tot gegevens van informanten;
  4. Onbekende kwetsbaarheden moeten altijd gemeld worden;
  5. De oordelen van de toezichthouder (CTIVD) moeten bindend worden.

Op 21 maart 2018 vond het referendum plaats. Meer dan zes miljoen mensen brachten hun stem uit waarvan een meerderheidDe uitslag van het referendum tegen de sleepwet stemde. De uitslag was glashelder: kiezers in Nederland vinden de sleepwet te ver gaan en eisen een betere wet.

 

Kabinet geeft onvoldoende gevolg aan uitslag referendum

Na het referendum was het kabinet aan zet. Die kwam in het voorjaar van 2018 met een voorstel tot 'wijzigingen' om gevolg te geven aan de uitslag van het referendum. Helaas zijn de voorgestelde wijzigingen vooral van cosmetische aardWijzigingen zijn vooral oude wijn in nieuwe zakken. In de kern verandert er namelijk weinig. Het sleepnet en andere problematische punten in de wet blijven intact. In de zomer van 2018 vond er nog een internetconsultatieHet wetsvoorstel met toelichting en ingezonden reacties plaats over de voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van het referendum. In onze reactieOnze bijdrage zetten we uiteen waarom de voorgestelde wijzigingen onvoldoende zijn.

Stap naar de rechter

We lieten het er echter niet bij zitten dat de wet ondanks alle kritiek en de uitslag van het referendum in werking trad zonder dat de aangekondigde wijzigingen uberhaupt in het parlement waren besproken. We staptenUitleg waarom we naar de kortgedingrechter stapten daarom met een brede coalitie van burgerrechtenorganisaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven naar de kortgedingrechter. We vroegen de rechter om de werking van onderdelen van de wet - zoals het controversiële sleepnet - uit te stellen totdat de wetswijzigingen definitief zijn. Helaas wees de rechter onze vorderingen in het kort gedingOordeel rechter in kort geding af.

Wat gaat Bits of Freedom doen?

We zijn nog steeds tegen het ingevoerde sleepnet en de mogelijkheid om gegevens onbekeken aan buitenlandse geheime diensten te verstrekken. We zullen het wetgevingsproces van de voorgestelde wetswijzigingen en de implementatie van de wet kritisch blijven volgen. We gaan er ook op toezien dat de toegezegde evaluatie van de wet tijdig en correct zal worden uitgevoerd.

Maar er zijn meerdere wegen naar Rome en dus ook meerdere manieren van verzet tegen deze wet. We sluiten daarom niet uit dat we met dezelfde coalitie van organisaties en bedrijven wederom naar de rechter zullen stappen om deze keer in een bodemprocedure het sleepnet en andere onderdelen van de (gewijzigde) wet aan te vechten.

Meer weten?

Wil je meer weten wat die nieuwe wet voor de geheime diensten nu precies inhoudt en waarom het sleepnet zo’n slecht idee is?

In deze blogpostBelangrijke bezwaren tegen de wet zetten we een aantal belangrijke bezwaren (en ook wat wel oké is aan de wet) op een rij. Bekijk ook eens de FAQFAQ over het sleepnet op geensleep.net of lees een van onze vele andere blogposts die we de afgelopen jaren hierover geschreven hebben. Een selectie vind je hieronder.

Oude campagnesites

In de zomer van 2015 lanceerden we een website waar mensen eenvoudig hun mening over de eerste versie van het wetsvoorstel konden formuleren en indienen tijdens de internetconsultatie.

De internetconsultatietool wiv.bof.nl

 

Eind 2016 lanceerden we samen met ISOC NL en Free Press Unlimited de campagnesigne geensleep.net om eenvoudig Kamerleden te benaderen. Deze site was actief tijdens het wetgevingsproces in de Tweede en Eerste Kamer.

Campagnesite geensleep.net

In het najaar van 2017 lanceerden we via een ludieke actieGehoord van de Rijksveiligheidsdienst? een kieswijzer om mensen te helpen bij hun keuze tijdens het referendum.

De 'kieswijzer' waartrekjijdegrens.nl

Begin 2018 lanceerden we in aanloop naar het referendum de campagnesite eenbeterewet.nl waarop we de vijf verbeterpunten uiteenzetten, een overzicht gaven van alle publieke debatten over dit onderwerp en de publieke discussie voorzagen van fact checks.

Campagnesite eenbeterewet.nl

 

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.