14 berichten
Parlementaire stukken

DOSSIER: Geheime diensten post

Veel kritiek en vragen over voorstel wet op geheime diensten: wat gaat de regering doen?

De Tweede Kamer sprak vlak voor het kerstreces over het voorstel voor een nieuwe wet voor de geheime diensten. Er vond een gesprek plaats met de toezichthouder op de geheime diensten, er was een besloten sessie met de diensten zelf en er vond een hoorzitting plaats met verschillende experts en marktpartijen. Eén ding werd duidelijk: […]

post

Eerste Kamer accepteert nieuwe cookiewet: the good, the bad, the ugly

Er komt een nieuwe ‘cookiebepaling.’ In navolging van de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord met de wijziging van artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet. De nieuwe bepaling is vooral symptoombestrijding en maakt nog eens duidelijk dat we een goed debat moeten voeren over de grenzen van tracking en profiling.

DOSSIER: Platformen post

Auteursrecht: voor innovatieve hervorming moet je niet in Nederland zijn

Afgelopen week debatteerde de Kamer over auteursrecht. Het resultaat was teleurstellend: staatssecretaris Teeven heeft toegezegd te willen kijken naar extra vormen van digitale handhaving, maar wil geen alternatieve aanpak van het auteursrecht onderzoeken. Voor echte oplossingen zullen we waarschijnlijk in Europa moeten zijn.

post

Opstelten is geen god

God’s wegen zijn ondoorgrondelijk. Net als die van het ministerie van Veiligheid en nog iets. Het voorstel voor een database van vluchtgegevens ging vorige week zonder protest van tafel. Opeens bleek de bestaande wetgeving al te volstaan. Maar waarom het ministerie die database eerst wel noodzakelijk achtte, zal voor altijd geheim blijven. Dat zegt iets […]

post

Wijziging communicatiegeheim is een lekkere sigaar maar wel uit eigen doos

Vorige week bleek dat het voorstel om artikel 13 van de Grondwet aan te passen naar de Tweede Kamer is gestuurd. Intussen hebben we het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel kunnen bekijken. Conclusie: een wolf in prachtige schaapskleren.

post

Op de hoogte blijven van overheidspublicaties over internetvrijheid? [tip]

De overheid gebruikt veel RSS-feeds om belangrijke documenten zoals kamerstukken en persberichten kenbaar te maken voor burgers. Het is een tijdrovende klus om je door die massale hoeveelheid informatie over uiteenlopende onderwerpen heen te worstelen. Voortaan kan je bij Bits of Freedom terecht voor een op internetvrijheid en privacy gefilterd (oh noez) overzicht: https://newspeak.bof.nl. Onze […]

post

Interessante Kamerstukken – week 17

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

post

Interessante Kamerstukken – week 16

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

post

Interessante Kamerstukken – week 15

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

post

Interessante Kamerstukken – week 14

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

post

Interessante Kamerstukken – week 13

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

post

Interessante Kamerstukken – week 12

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

DOSSIER: Platformen post

Interessante stukken in de kamer – week 11

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

post

Interessante Kamerstukken

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.