Interessante Kamerstukken – week 14

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

04-04-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32317, nr. 44, Tweede Kamer
JBZ-Raad; Brief minister met verslag bijeenkomst Gemengd Comité en JBZ-Raad; 24-25 februari 2011 te Brussel (hierin ondermeer besprekingen van PNR-plannen en TFTP-verdrag, red.)

04-04-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32317, nr. 45, Tweede Kamer
JBZ-Raad; Brief minister met geannoteerde agenda Gemengd Comité en JBZ-Raad; 11-12 april 2011 te Luxemburg (PNR, Filters voor kinderporno, TFTP, red.)

04-04-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32317, nr. AE, Eerste Kamer
JBZ-Raad; Brief minister met verslag bijeenkomst Gemengd Comité en JBZ-Raad; 24-25 februari 2011 (PNR, TFTP, integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de EU, red.)

04-04-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32317, nr. AF, Eerste Kamer
JBZ-Raad; Brief minister met geannoteerde agenda Gemengd Comité en JBZ-Raad; 11-12 april 2011 te Luxemburg (PNR, Filters voor kinderporno, TFTP, red.)

04-04-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32500 VII, nr. 91, Tweede Kamer
Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011; Brief minister over afluisteren voicemailberichten

05-04-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32500 VI, nr. I, Eerste Kamer
Vaststelling begroting Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011; Verslag schriftelijk overleg over toezeggingen die door de minister aan de Kamer zijn gedaan (stuk 31855 is hier interessant, red.)

06-04-2011, Kamerstuk 2010-2011, 31466, nr. Y, Eerste Kamer
Wijziging Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg; Gewijzigde motie die onder meer strekt tot veilig digitaal transport van gegevens (zowel pull als push) tussen zorgverleners binnen een regio (EPD, red.)

06-04-2011, Kamervragen 2010-2011, vraagnr. 2011Z07122, Tweede Kamer
Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de ministers van Veiligheid van Justitie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over gebruikmaking van bedrijven en hun diensten van gedragsprofilering over internetgebruikers (ingezonden 5 april 2011).

06-04-2011, Kamervragen 2010-2011, vraagnr. 2011Z07123, Tweede Kamer
Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de opslag van biometrische gegevens (ingezonden 5 april 2011).

08-04-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32168, nr. 11, Tweede Kamer
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek ter optimalisering DNA-onderzoek; Motie om de DNA-databank zodanig te positioneren dat de onafhankelijkheid voor zowel de kwaliteit als de toegang is gegarandeerd

08-04-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32317, nr. 46, Tweede Kamer
JBZ-Raad; Brief minister over PNR-gegevens

08-04-2011, Kamervragen 2010-2011, vraagnr. 2011Z07311, Tweede Kamer
Vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over mogelijke Amerikaanse strafvervolging van Rop Gonggrijp (ingezonden 7 april 2011).

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.