• Menu

0 recente resultaten

Interessante Kamerstukken – week 12

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

21-03-2011, Kamerstuk 2010-2011, 30553, nr. F, Eerste Kamer
Wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 i.v.m. onderzoek naar en maatregelen tegen terrorisme; Brief minister over de intrekking van het onderhavige wetsvoorstel

21-03-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32684, nr. A/1, Eerste/Tweede Kamer
Verdrag tussen Nederland, t.b.v. Aruba, en Finland inzake uitwisseling informatie over belastingen; Parijs, 10 sept. 2009; Brief minister ter aanbieding van de tekst van genoemd verdrag, met toelichting

21-03-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32684, nr. B/2, Eerste/Tweede Kamer
Verdrag tussen Nederland, t.b.v. Aruba, en Finland inzake uitwisseling informatie over belastingen; Parijs, 10 sept. 2009; Advies en nader rapport

21-03-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32687, nr. A/1, Eerste/Tweede Kamer
Verdrag Nederland, t.b.v. Aruba, en IJsland, uitwisseling informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 sept. 2009; Brief minister ter aanbieding van de tekst van genoemd verdrag, met toelichting

21-03-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32687, nr. B/2, Eerste/Tweede Kamer
Verdrag Nederland, t.b.v. Aruba, en IJsland, uitwisseling informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 sept. 2009; Advies en nader rapport

21-03-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32691, nr. A/1, Eerste/Tweede Kamer
Belastingverdrag Aruba – Noorwegen; Parijs, 10 september 2009; Brief minister met de overlegging van het verdrag, ter stilzwijgende goedkeuring

21-03-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32691, nr. B/2, Eerste/Tweede Kamer
Belastingverdrag Aruba – Noorwegen; Parijs, 10 september 2009; Advies en nader rapport

23-03-2011, Kamerstuk 2010-2011, 30553, nr. 18, Tweede Kamer
Wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 i.v.m. onderzoek naar en maatregelen tegen terrorisme; Brief minister over intrekking van het onderhavige wetsvoorstel

23-03-2011, Kamerstuk 2010-2011, 31051, nr. B, Eerste Kamer
Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens; Verslag van een expertmeeting van diverse vaste commissies dd 21 februari 2011 over rol van de overheid bij digitale dataverwerking.
(Interessante opmerkingen in het vergaderverslag, met name de opmerkingen van dhr. Munnichs zijn raak. -red.)

23-03-2011, Kamervragen 2010-2011, vraagnr. 2011Z05838, Tweede Kamer
Vragen van de leden Koolmees en Schouw (beiden D66) aan de ministers van Financiën en van Veiligheid en Justitie over de doorgifte van financiële data van Europese burgers aan de Verenigde Staten (ingezonden 22 maart 2011).

24-03-2011, Kamerstuk 2010-2011, 31466, nr. V, Eerste Kamer
Wijziging Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg; Brief minister met antwoord op vragen, gesteld tijdens de behandeling van het wetsvoorstel

25-03-2011, Kamerstuk 2010-2011, 22112, nr. EB, Eerste Kamer
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief staatssecretaris ter aanbieding BNC-fiche Richtlijn betreffende gebruik van persoonsgegevens van passagiers

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag