Mailen is moeilijk: maart 2011

Ook in maart bleek mailen best moeilijk. Bits of Freedom heeft haar Zwartboek datalekken uitgebreid. 

Begin maart stuurt een student van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen een uitnodiging voor het invullen van een enquete aan 316 geadresseerden. De e-mailadressen van de geadresseerden zijn voor alle ontvangers te zien, omdat niet het Bcc maar het To veld gebruikt is. De student zegt de adressen van het praktijkbureau van de Informatica Communicatie Academie te hebben ontvangen. De houders van de e-mailadressen hebben voor deze verstrekking geen toestemming gegevens, aldus één van de ontvangers.

Ook Burgernet Zuilen had moeite met de verzending van een uitnodiging van een enquete. Burgernet Zuilen is een pilot waarbij de hulp van de burger kan worden ingeroepen voor de politie. Als alle burgers uitkijken naar het verdwaalde jongetje, is het jongetje sneller teruggevonden is het idee. En half jaar na de start van het project, wordt het project geëvalueerd. In de uitnodiging waren de e-mailadressen van enkele tientallen burgers zichtbaar.

Bits of Freedom houdt een Zwartboek Datalekken bij om aandacht te vragen voor een groeiend probleem: er wordt steeds meer informatie over ons opgeslagen, en het risico dat de verantwoordelijke de controle over de informatie verliest groeit daarmee ook. Bits of Freedom heeft tegelijkertijd een wetsvoorstel ingediend dat databankbeheerders verplicht om datalekken direct te melden. Zij heeft dat wetsvoorstel toegelicht in een position paper (PDF) (HTML).

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.