• Menu

0 recente resultaten

Interessante stukken in de kamer – week 11

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

14-03-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32467, nr. 8, Tweede Kamer
Wet College voor de rechten van de mens; Tweede nota van wijziging

14-03-2011, Kamervragen 2010-2011, vraagnr. 2011Z04980, Tweede Kamer
Vragen van de leden El Fassed en Dibi (beiden GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over een mogelijke Amerikaanse strafvervolging van Rop Gonggrijp wegens zijn vermeende betrokkenheid bij Wikileaks (ingezonden 11 maart 2011).

15-03-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32629, nr. 3, Tweede Kamer
Verdrag tussen Nederland, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Finland inzake uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 september 2009; Verslag schriftelijk overleg over een vijftal voorliggende belastingverdragen

15-03-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 1715, Tweede Kamer
Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over misleidende informatie in het bezwaarformulier Elektronisch Patiƫntendossier (EPD) (ingezonden 2 maart 2011).; Antwoord

16-03-2011, Kamerstuk 2010-2011, 23645, nr. 418, Tweede Kamer
Openbaar vervoer; Brief minister met de vierde voortgangsbrief Aanvalsplan OV-chipkaart, over de voortgang van de uitrol van de OV-chipkaart over Nederland

16-03-2011, Kamervragen 2010-2011, vraagnr. 2011Z05185, Tweede Kamer
Vragen van het lid El-Fassed (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de deelname van Europese bedrijven aan een conferentie in Dubai over aftappen en filteren van telecommunicatie (ingezonden 15 maart 2011).

16-03-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 1766, Tweede Kamer
Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het gebrek aan informatie over de interpretatie en toepassing van het EU-US TFTP Agreement (ingezonden 25 februari 2011).; Antwoord

16-03-2011, Staatscourant 2011, 4553
Mandaatregeling CIOT, PIDS en afdelingshoofd Justitiƫle Documentatie JustID Veiligheid en Justitie

17-03-2011, Kamervragen 2010-2011, vraagnr. 2011Z05318, Tweede Kamer
Vragen van de leden Dibi (GroenLinks), Recourt (PvdA) en Hennis-Plasschaert (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de uitlatingen van de Rotterdamse politiekorpschef (ingezonden 16 maart 2011).

18-03-2011, Kamerstuk 2010-2011, 22112, nr. 1149, Tweede Kamer
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief staatssecretaris ter aanbieding BNC-fiche: Richtlijn betreffende gebruik van persoonsgegevens van passagiers
(Het voorstel beoogt harmonisatie van de verplichtingen die de lidstaten opleggen aan luchtvaartmaatschappijen betreffende de doorgifte van Passenger Name Record (PNR-)gegevens aan de bevoegde autoriteiten ten behoeve van het voorkomen, opsporen,onderzoeken en vervolgen van “terroristische misdrijven en zware criminaliteit”, red.)

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag