• Menu

0 recente resultaten

Hoe Europarlementariërs vechten voor een breed verbod op biometrische surveillance

Met het indienen van amendementen op de AI-Verordeningen riepen maar liefst 177 Europarlementariërs van 6 van de 7 verschillende politieke groepen op voor een breder verbod op biometrische surveillance. 158 van hen steunen een geheel verbod op biometrische identificatie in de openbare ruimte. Dat is goed nieuws: Onze stem wordt gehoord in Brussel, en de oproep vindt er brede steun.

De brede steun in het Europees Parlement in cijfers

Amenderen kun je leren, en een aantal Europarlementariers verdienen hier een krul, omdat zij met hun amendementen het voorstel een stap de goede richting inLees hier meer op de website van Reclaim Your Face helpen:

 • De amendementen voor een volledig en ondubbelzinnig verbod op remote biometrische identificatie in de openbare ruimte zijn namens 158 parlementsleden ingediend. Sommigen namens de gehele politieke groep. Deze oproep krijgt dus enorm veel steun!
 • 18 van hen steunden een amendement voor een verbod op real-time remote biometrische identificatie in de openbare ruimte, door alle actoren en zonder uitzonderingen. Dit laat zien dat de parlementsleden op de hoogte zijn van de risico's die gepaard gaan met biometrische surveillance. Maar nog niet begrijpen dat het meer voorkomende post biometrische identificatie een veel grotere inbreuk op fundamentele rechten en vrijheden kan betekenen. Hier is dus nog werk aan de winkelHet Nederlandse CATCH is een voorbeeld van post biometrische identificatie!
 • Tientallen Europarlementariërs hebben twee nieuwe, belangrijke verboden voorgesteld. Een verbod op het gebruik van private biometrische databanken door de politie en een verbod op het aanleggen van dergelijke databanken door het ongericht verzamelen van gegevens. Denk bijvoorbeeld aan het scrapen van foto's van gezichten van sociale media (Hallo Clearview AILees hier meer over Clearview AI en de Nederlandse politie!) of het massaal hiervoor gebruiken van de beelden van CCTV camera's.
 • Één Europarlementariër riep op om alle uitzonderingen uit het huidige verbod in de AI-Verordening te schrappen.

Een korte recap: het huidige verbod in de AI-Verordening

In het voorstel voor de AI-Verordening zoals dat nu door de Europese Commissie is voorgesteld zit een verbod op biometrische surveillance, maar die gaat lang niet ver genoeg. De belangrijkste punten waarop dit verbod tekort schiet zijn:

 • Het verbod is beperkt tot real-time (live) inzet van biometrische identificatie, en laat het vaker voorkomende post gebruik buiten beschouwing. Daarmee laat de wet alle vormen waarbij er tijd zit tussen het verzamelen van de gegevens en het daarmee identificeren van mensen toe. Ondanks dat dit juist een grotere inbreuk op rechten en vrijheden kan maken.
 • Het verbod is beperkt tot het gebruik van de technologie door de politie. Daardoor zou het nog steeds toegestaan zijn om deze technologie te gebruiken voor commerciële partijen, werkgevers of andere onderdelen van de overheid.
 • Het verbod is beperkt tot biometrische identificatie. Dat betekent dat het andere vormen van schadelijke surveillance technologie die gebruik maakt van onze biometrische gegevens toestaat. Denk bijvoorbeeld aan biometrische categorisatie en emotieherkenning.
 • Het verbod wordt uitgehold door de vele en brede uitzonderingen. Met zo veel en brede uitzonderingen blijft er niet veel over van het verbod, en dus van de bescherming van onze rechten en vrijheden.

Wat vindt Bits of Freedom dat er moet gebeuren?

Wij roepen, samen met 76 andere organisaties, op voor een breed verbod op biometrische surveillance in de openbare ruimte in de AI-Verordening. Dit is wat Hier werken we onze oproep voor een breder verbod verder uitdaarvoor moet gebeurenHier leggen we uit waarom wij vechten voor een breed verbod op biometrische surveillance.

 • Het verbod moet gaan gelden voor zowel alle private als publieke actoren.
 • Ook post gebruik van biometrische identificatie technologie moet worden verboden.
 • Alle vormen van biometrische categorisatie die manipuleren of discrimineren moeten onder het verbod vallen.
 • Het aantal en de breedte van de uitzonderingen moet worden teruggedrongen.
 • De gevaren van emotieherkenning moeten in voldoende mate worden geadresseerd, dat betekent dat ook deze technologie waar nodig verboden moet worden.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag