• Menu

0 recente resultaten

Adviezen

6 berichten

Wat heeft ons publieke debat nodig? Ons advies aan de commissie voor Digitale Zaken.

De Tweede Kamer organiseerde een rondetafelgesprek over de rol van social mediaplatformen. Wij werden gevraagd uitleg te geven over de werking van grote platformen en hun invloed op het publieke debat. Dit was onze bijdrage.

Tien principes voor wetgeving om kinderen te beschermen

De Europese Commissie werkt aan een wetsvoorstel dat platformen verplicht om mee te kijken met al jouw chats. Samen met onze Europese collega’s deden we uit de doeken waar zo’n wetsvoorstel aan moet voldoen.

Stimuleer encryptie en koester tegenspraak: ons advies aan de commissie voor Digitale Zaken

“We hebben niets aan een internet dat haaks staat op de normen en waarden die ten grondslag liggen aan onze democratische rechtsstaat.”

We deelden ons perspectief op digitalisering met de informateur

In een brief aan informateur Mariëtte Hamer delen we een breed maatschappelijk perspectief op de kansen en risico’s van digitalisering. Ook geven we de aankomende regering concrete handvatten om digitalisering in goede banen te leiden. Op 28 mei overhandigde Marleen Stikker namens Waag, Open State Foundation, Amnesty International Nederland en Bits of Freedom deze brief aan de informateur.

We hebben AI-wetgeving nodig waarin onze rechten echt beschermd worden

De Europese Commissie werkt aan Europese wetgeving om het gebruik van kunstmatige intelligentie te reguleren. Dat is hard nodig, want terwijl de technologie zich wereldwijd razendsnel ontwikkelt, loopt wetgeving nog erg achter. Wij schreven de commissie die het wetsvoorstel toetst een brief waarin we de belangrijkste voorwaarden adresseerden die nodig zijn om mensenrechten te beschermen.

Onze zorgen over de sleepwet blijken de realiteit

De problemen met de sleepwet zijn niet nieuw. Al jaren waarschuwen wij hiervoor. Nu de praktijk bewijst dat wij gelijk hadden en ook de toezichthouder oproept voor aanpassing van de wet is de taak voor de Eerste Kamer helder: Van tafel die sleepwet!