• Menu

0 recente resultaten

We deelden ons perspectief op digitalisering met de informateur

In een brief aan informateur Mariëtte Hamer delen we een breed maatschappelijk perspectief op de kansen en risico’s van digitalisering. Ook geven we de aankomende regering concrete handvatten om digitalisering in goede banen te leiden.

11 urgente maatregelen

Samen met Amnesty International Nederland, Open State Foundation en Waag hebben we eind 2020 de handen ineen geslagen om te zorgen dat digitalisering zo hoog mogelijk bij de aankomende regering op de agenda staat. In maart organiseerden we daarom het digitaliseringsdebatBekijk het debat terug.: onder leiding van Aldith Hunkar gingen kandidaat-kamerleden van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD met elkaar in gesprek over "Big Tech", algoritmen en overheidssurveillance.

Als gevolg van het debat werden door negen partijen het "digitale stembusakkoordLees het stembusakkoord of bekijk de ondertekening ervan terug." ondertekend, met daarin elf punten waar ondertekenaars zich aan committeren voor de komende regeerperiode. Zo beloven de partijen zich de komende jaren onder meer in te zetten voor strenger toezicht op algoritmes, de macht van de grote technologiebedrijven te helpen breken en beloven zij de ontwikkeling, beschikbaarheid en toepassing van versleuteling te beschermen en stimuleren. In onze brief aan de informateur vroegen we opnieuw aandacht voor deze elf punten. Op 28 mei overhandigde Marleen Stikker namens Waag, Open State Foundation, Amnesty International Nederland en Bits of Freedom deze brief aan de informateur.

Wat nu?

Uiteindelijk is er natuurlijk maar één ding dat telt, en dat is wat onze volksvertegenwoordigers de komende jaren doen. Houden deze partijen zich aan de afspraken die ze met elkaar hebben gemaakt en de beloftes die ze hebben gedaan? En zo niet, spreken ze elkaar daar dan op aan? We hopen van wel, en natuurlijk zullen we ze de komende jaren scherp in de gaten houden. Zoals je van ons gewend bent.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag