Privacy Café

Vrijheid in je communicatie

Big Brother Awards

In het kort, wat is er aan de hand?

Het internet begon als een netwerk dat iedereen in directe verbinding met elkaar bracht. Dat is langzaam veranderd: de meeste communicatie gaat nu via een paar grote organisaties als Facebook en Twitter die daardoor bijna een monopoliepositie hebben. Wat als zij ineens besluiten bepaalde foto's of cartoons te filteren, of zelfs sommige accounts helemaal af te sluiten? Het gevolg is dat de communicatievrijheid van de internetter onder druk staat.

Previous
Next

Open protocollen zorgden ervoor dat gebruikers met willekeurige software, zolang deze maar dezelfde taal sprak, uit de voeten konden. Dát gaf de gebruiker een enorme vrijheid; die kon zelf kiezen welke informatie hij te zien kreeg en of en hoe dat gefilterd werd. Maar nu zijn grote platformen als Facebook en Twitter de basis voor de communicatie op het internet. Gebruikers zijn daardoor afhankelijk van de grillen van de aanbieders van diensten en hun aandeelhouders. Zelden of nooit zijn hun belangen gelijk aan die van de internetgebruiker, waardoor de vrijheid van de internetgebruiker het onderspit delft.

Daarom is het belangrijk dat diensten op het internet diverser worden en een minder grote machtspositie krijgen. Anders gezegd: er moeten meer Twitters en Facebooks komen, door andere aanbieders. Bij voorkeur maken die het ook mogelijk om tussen diensten onderling te communiceren, maar in ieder geval moet de gebruiker makkelijk kunnen wisselen. Zolang we niet op dat punt zijn, is het belangrijk dat zulke diensten voorspelbaar handelen: het moet vooraf heel helder zijn wat zo’n dienst acceptabel acht en wat niet. Ook mogen de diensten niet zomaar informatie op een simpel verzoek van de overheid (moeten) verwijderen.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.