• Menu

0 recente resultaten

Voorvechters aan het woord: Muslim Rights Watch Nederland

Tijdens de Big Brother Awards was er dit jaar extra aandacht voor de positieve impact van voorvechters van onze internetvrijheid. De zogenoemde Felipe Rodriquez Award - naar één van de oprichters van XS4ALL en grondlegger van de digitale burgerrechtenbeweging in Nederland - ging dit jaar naar maar liefst vijf winnaars. Met deze prijs willen we anderen inspireren en motiveren om samen werk te maken van onze digitale rechten. We lichten dan ook graag de winnaars één voor één voor je uit in deze interviewreeks. Deze keer aan het woord: Muslim Rights Watch Nederland. Zij wonnen de prijs voor hun onvermoeibare inzet om op te komen voor moslims die onterecht op terreurlijsten zijn geplaatst.

Over Muslim Rights Watch Nederland

Muslim Rights Watch Nederland stelt misstanden aan de kaak, informeert de moslim gemeenschap over haar rechten, geeft advies en staat slachtoffers van islamofobie en discriminatie bij. Minimaal tachtig mensen hebben zich gemeld bij hun meldpunt: Fouten in Overheidsregistraties. Al deze mensen geven aan onterecht op een terreurlijst te staan. Zij hebben vaak zelf geen idee waarom ze op zo’n lijst zijn gezet. Het zorgt ervoor dat ze bijvoorbeeld bij de grens worden aangehouden en ondervraagd. Of bepaalde landen niet meer in komen of daar juist worden vastgehouden.

Muslim Rights Watch Nederland is vastberaden in hun streven naar gerechtigheid en het aankaarten van systematische fouten, discriminatie en anti-islam beleid, en ontvingen daarom deze Felipe Rodriquez Award.

Het is belangrijk dat we onrecht nooit accepteren en ons er altijd tegen blijven verzetten. Anders raakt het genormaliseerd.

Wat heeft jullie gebracht tot deze actie?

"We kregen veel klachten van personen die in het kader van ‘terrorismebestrijding’ last hadden van de veiligheidsdiensten, in binnen- of buitenland. Van het begin af aan wisten we al dat er iets niet klopte aan het beleid. Zo meldden onder andere ambtenaren zich bij ons die geassocieerd werden met terrorisme, terwijl zij periodiek gescreend werden en in sommige gevallen zelf onderdeel waren van het veiligheidsapparaat. Er ging dus ergens iets mis. Vervolgens hebben we een meldpunt geopend en zagen we hartverscheurende verhalen langskomen waar we wel iets mee móesten doen."

Hoe kijken jullie erop terug?

"Het was toch wel een moeilijke periode. Nadat we hebben vastgesteld dat de overheid structureel onschuldige burgers op terreurlijsten plaatst, hebben we actief de media opgezocht. Als reactie hierop werden we beschuldigd van anti-overheidssentimenten en uitgemaakt voor oproerkraaiers. We liggen daar zelf niet wakker van, maar het heeft wel een negatief effect op onze relatie met anderen. Uiteindelijk heeft het precies een jaar geduurd voordat de minister van Justitie & Veiligheid in de Tweede Kamer heeft erkend dat onschuldige personen op terreurlijsten worden geplaatst. Ondanks dat de juridische strijd doorgaat, hebben de gedupeerden nu in ieder geval iets van erkenning voor hun leed."

Wat kunnen we de komende tijd van jullie verwachten?

"Het is niet makkelijk, maar we gaan door met onze strijd voor rechtvaardigheid. Een principiële strijd tegen een groot en sterk overheidsapparaat waar individuele burgers geen kans tegen maken. Het is David vs. Goliath."

Wat zouden jullie graag willen meegeven aan mensen die in eenzelfde positie zitten als jullie?

"Het is belangrijk dat we onrecht nooit accepteren en ons er altijd tegen blijven verzetten. Anders raakt het genormaliseerd. Want al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel!"

Lees de volledige reeks

Voorvechters aan het woord: Expertisecentrum SPOON

We spreken met Felipe Rodriquez winnaar Expertisecentrum SPOON. Zij won voor haar inzet voor een open en controleerbare overheid.

Voorvechters aan het woord: Niels Westerlaken

We spreken met Felipe Rodriquez Award winnaar Niels Westerlaken, voormalig functionaris gegevensbescherming bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voorvechters aan het woord: Robin Pocornie

We spraken met Felipe Rodriquez Award winnaar Robin Pocornie. Zij won de prijs voor het aankaarten van racistische anti-spieksoftware op de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Voorvechters aan het woord: Wido Potters

We spreken met Felipe Rodriquez Award winnaar Wido Potters, operationeel directeur bij internetaanbieder BIT. Hij won de prijs omdat hij steeds weer laat zien dat je ook vanuit het bedrijfsleven op kunt komen voor mensenrechten.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag