• Menu

0 recente resultaten

Voorvechters aan het woord: Robin Pocornie

Tijdens de Big Brother Awards was er dit jaar extra aandacht voor de positieve impact van voorvechters van onze internetvrijheid. De zogenoemde Felipe Rodriquez Award - naar één van de oprichters van XS4ALL en grondlegger van de digitale burgerrechtenbeweging in Nederland - ging dit jaar naar maar liefst vijf winnaars. Met deze prijs willen we anderen inspireren en motiveren om samen werk te maken van onze digitale rechten. We lichten dan ook graag de winnaars één voor één voor je uit in deze interviewreeks. Deze keer aan het woord: Robin Pocornie. Zij won de prijs voor het aankaarten van racistische anti-spieksoftware op de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Over Robin Pocornie

Robin is spreker op het gebied van kunstmatige intelligentie en tech en creatieve producer. Daarnaast heeft zij masters in neuroscience en bioinformatics. Bij het thuis inloggen met Proctorio, de software die de VU tijdens de coronapandemie gebruikte, werd Robin Pocornie regelmatig geconfronteerd met foutmeldingen en onderbrekingen tijdens tentamens. De software herkende haar gezicht niet omdat ze een donkere huidskleur heeft. Het duurde daardoor lang voordat ze kon inloggen en ze moest tentamens uiteindelijk maken met een felle lamp in haar gezicht. Zij diende samen met Racism & Technology Center een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens. Hoewel het College concludeerde dat in het specifieke geval van Robin Pocornie geen sprake was van discriminatie door de VU,Lees hier meer over de zaak. wierp de zaak een belangrijk licht op de mogelijke risico's van dergelijke AI-software. Het benadrukt de noodzaak voor universiteiten en andere instellingen om grondig na te denken over het gebruik van vergelijkbare technologie, en om ervoor te zorgen dat ze niet bijdragen aan ongelijke behandeling op basis van uiterlijke kenmerken. Robin Pocornie heeft niet alleen deze zaak voorgelegd, maar heeft hiermee ook een pad geëffend voor bewustwording en actie. En die inzet willen we niet voor lief nemen. We zijn dan ook ontzettend blij om deze prijs uit te kunnen reiken aan Robin Pocornie.

Bundel je krachten, samen sta je sterk. Je bent niet alleen in het zien van een probleem, vaak zijn er velen met jou die het willen oplossen.

Wat heeft je tot deze actie gemotiveerd?

"Ik vind het onbegrijpelijk dat universiteiten en andere onderwijsinstellingen hun verantwoordelijkheid niet nemen om discriminatie door algoritmes van te voren te checken. Als student maakte ik de impact hiervan mee, en dat aankaarten binnen de instelling was ontzettend lastig en onduidelijk. Dit heeft mij alleen maar meer gemotiveerd om tot actie te komen, omdat bewustzijn en verandering binnen dit onderwerp ontzettend belangrijk is."

Hoe kijk je erop terug?

"Ik ben blij dat ik in eerste instantie naïef was over hoeveel tijd en geduld dit zou kosten. Met een lange adem schop je het met dit soort activisme heel ver, dus ik ben wel blij dat ik het heb doorgezet en met wat het uiteindelijk teweeg heeft gebracht binnen het digitale rechten landschap in Nederland."

Wat kunnen we de komende tijd van jou verwachten?

"Ik ga spreken op verschillende conferenties en bijeenkomsten die zich met dit onderwerp bezig houden. Daarnaast komt ook mijn TEDx talk uit binnenkort."

Wat zou je graag willen meegeven aan mensen die in eenzelfde positie zitten als jij?

"Bundel je krachten, samen sta je sterk. Je bent niet alleen in het zien van een probleem, vaak zijn er velen met jou die het willen oplossen. Justice will prevail (eventually)."

Lees de volledige reeks

Voorvechters aan het woord: Wido Potters

We spreken met Felipe Rodriquez Award winnaar Wido Potters, operationeel directeur bij internetaanbieder BIT. Hij won de prijs omdat hij steeds weer laat zien dat je ook vanuit het bedrijfsleven op kunt komen voor mensenrechten.

Voorvechters aan het woord: Muslim Rights Watch Nederland

We spraken met Felipe Rodriquez Award winnaar Muslim Rights Watch Nederland. Zij won de prijs voor haar onvermoeibare inzet om op te komen voor moslims die onterecht op terreurlijsten zijn geplaatst.

Voorvechters aan het woord: Niels Westerlaken

We spreken met Felipe Rodriquez Award winnaar Niels Westerlaken, voormalig functionaris gegevensbescherming bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voorvechters aan het woord: Expertisecentrum SPOON

We spreken met Felipe Rodriquez winnaar Expertisecentrum SPOON. Zij won voor haar inzet voor een open en controleerbare overheid.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag