• Menu

0 recente resultaten

De grootste privacyinbreuken van 2021 en hoe deze in de toekomst moeten worden voorkomen

De genomineerden van de Big Brother Awards Publieksprijs zijn gekozen wegens de privacyinbreuken waar zij voor verantwoordelijk zijn. We lichten deze misstappen graag toe en geven de genomineerden, elk lid van het demissionaire kabinet, een opdracht mee.

Drie leden van het demissionaire kabinet zijn genomineerdDe nominaties voor de Big Brother Awards Publieksprijs omdat zij verantwoordelijk zijn voor grote privacyinbreuken die afgelopen jaar (verder) aan de oppervlakte kwamen. Wie de winnaar wordt bepaal jij door nu, onderaan dit blog, te stemmen. De winnaar wordt bekend gemaakt op 13 december 2021.

Het toeslagenschandaal

Demissionair staatssecretaris van Huffelen (Financiën - Toeslagen en Douane) is genomineerd wegens het discrimineren op grond van afkomst door de Belastingdienst. De fiscus registreerde, bewaarde en gebruikte onrechtmatig de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag. Mensen met een tweede nationaliteit kregen een hogere risicoscore en werden eerder bestempeld als fraudeur. Dit had vreselijke gevolgen: het leven van gedupeerden van het toeslagenschandaal werd volledig ontwricht door de torenhoge schulden die zij opbouwden. Ze konden de huur of zorg niet meer betalen, raakten hun baan kwijt en meer dan duizend kinderen werden uit huis geplaatst. Amnesty doet in haar rapport over het toeslagenschandaalLees hier het rapport "Xenofobe Machines" van Amnesty aanbevelingen waar Bits of Freedom zich bij aansluit. De demissionair staatssecretaris moet onder andere, samen met de rest van het kabinet, een duidelijk, ondubbelzinnig en juridisch bindend verbod instellen op het gebruik van gegevens betreffende nationaliteit en etniciteit, of proxy's daarvan, in risicoprofilering voor wetshandhavingsdoeleinden.

Het onvoldoende gemotiveerde Coronatoegangsbewijs

Demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is genomineerd omdat hij onvoldoende de noodzakelijkheid van het Coronatoegangsbewijs heeft beargumenteerd. De vrijheid om te kiezen of je gevaccineerd tegen, of getest op corona wilt worden, wordt kleiner nu de toegang tot een groot deel van het publieke leven afhangt van het Coronatoegangsbewijs. Deze inbreuk wordt ernstiger naarmate er locaties om QR-codes moeten vragen die steeds dichter bij de eerste levensbehoeftes komen, zoals de sportschool of de werkvloer. Ook het door De Jonge aangekondigde 2G-beleid ontneemt burgers steeds meer autonomie. De demissionair minister moet onderbouwen waarom hij de privacinbreuk die het Coronatoegangsbewijs maakt op onze privacy gerechtvaardigd vindt. Voor elke fysieke plek die wordt toegevoegd aan het lijstje van plekken waarvoor een QR-code verplicht is, moet de minister afzonderlijk motiveren waarom het juist voor die plek noodzakelijk is. Dit geldt ook voor elke uitbreiding van de regel: De Jonge moet beargumenteren waarom het 2G-beleid noodzakelijk is en de alternatieven ervoor onvoldoende. Daarnaast moet de minister perspectief bieden op afschaffing van de maatregel. Duidelijk moet worden onder welke omstandigheden de maatregel niet langer noodzakelijk is.

De wetsovertredingen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is genomineerd vanwege de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die in strijd met de wet en in het geheim gevoelige gegevens over burgers verzamelt en verspreidt. De NCTV beweegt zich minder als Coördinator en meer als een derde geheime dienst: medewerkers gebruikten nepaccounts op sociale media om politici, religieuze voormannen en activisten te volgen. Ook spoorde de NCTV gemeenten aan om private bedrijven in te zetten voor onderzoek in gebedshuizen. Dit allemaal in strijd met de wet, en daar was de NCTV zich van bewust. Onze opdracht aan de demissionair minister is dan ook om in een nieuwe wet enkel de coördinerende rol van de NCTV op te nemen in plaats van het legaliseren van de illegale handelingen van de coördinator.

Stem nu!

De stembus is gesloten. De winnaar wordt bekend gemaakt op maandag 13 december 2021. Hou www.bigbrotherawards.nl in de gaten!

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag