• Menu

0 recente resultaten

We roepen op tot betere bescherming van mensenrechten in de AI-wet

Deze week hebben we met 119 andere mensenrechtenorganisaties in een collectief statement opgeroepen tot betere bescherming van fundamentele rechten in de Europese Artificial Intelligence Act.

Fundamentele rechten moeten de basis vormen voor de AI-wet

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel om kunstmatige intelligentie op Europees niveau te reguleren, de Artificial Intelligence Act. Maar in deze wet worden fundamentele rechten nog onvoldoende beschermd. Die bescherming is wel broodnodig omdat kunstmatige intelligentie al niet meer weg te denken is uit de maatschappij en een enorme impact kan hebben op het leven van mensen. Door het toeslagenschandaalLees hier wat we daar eerder over schreven hebben we nog maar weinig fantasie nodig om ons voor te stellen hoe het mis kan gaan. We roepenLees hier het collectieve statement daarom het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en Europese lidstaten op om ervoor te zorgen dat fundamentele rechten de basis gaan vormen van deze wet.

We roepen in een gezamenlijk brief op tot:
• een samenhangende, flexibele en toekomstbestendige benadering van risico’s van kunstmatige intelligentie systemen;
• het verbieden van kunstmatige intelligentie toepassingen die te hoge risico’s vormen voor fundementele rechten;
• gebruikers van kunstmatige intelligentie verantwoordelijk te houden en te zorgen voor controle mogelijkheden voor mensen die geraakt worden door kunstmatige intelligentie;
• consistente en effectieve transparantie, bijvoorbeeld door een openbaar register van risicovolle kunstmatige intelligentie toepassingen;
• toegankelijkheidsvereisten voor alle kunstmatige intelligentie systemen;
• duurzame en milieubewuste ontwikkeling van kunstmatige intelligentie;
• verbeterde en toekomstbestendige standaarden voor kunstmatige intelligentie;
• kunstmatige intelligentie die voor iedereen toegankelijk is, inclusief mensen met een beperking.

Europa kan zich op het wereldtoneel onderscheiden door met een toekomstbestendige wet te komen die recht doet aan het mensenrechtelijk kader dat we hebben.

Europa kan de toon zetten met een toekomstbestendige wet

Op dit moment lijkt het wetsvoorstelLees hier wat we daar eerder over schreven er vooral op gericht om de markt te stimuleren en de ontwikkelingsachterstand ten opzichte van landen als de Verenigde Staten en China in te halen. De Europese Unie is echter het eerste continentale samenwerkingsverband dat met een wetsvoorstel is gekomen om kunstmatige intelligentie te reguleren. Europa kan zich op het wereldtoneel onderscheiden door met een toekomstbestendige wet te komen die recht doet aan het mensenrechtelijk kader dat we hebben. Op de lange termijn kunnen zowel de markt als de mensen die door kunstmatige intelligentie geraakt worden, daar de vruchten van plukken.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag