Wet- en regelgeving

4 berichten

orange door

Maak de corona-app verplicht vrijwillig

Als zo’n app er al moet komen, dan moet elk ander gebruik strafbaar worden gesteld.

DOSSIER: Politie

Iedereen moet zich aan de wet houden, ook de overheid

Als de overheid de wet negeert, komt de burger in verdrukking.

DOSSIER: Politie

Waarborgen zijn veel werk, dus schrappen we de waarborgen

Als de politie vind dat het proces te omslachtig is, vind ze ook dat we de waarborgen moeten schrappen.