Leven als op een vliegveld

Een “nee” bij referendum is stem voor betere wet

De week van spijtbetuigingen, privacy in slimme steden en bitcoindonaties
DOSSIER: Geheime diensten

Het referendum over de sleepnetwet kent een duidelijke vraag: “Bent u voor of tegen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017”. Maar voor ons is het allemaal beduidend minder zwart/wit.

De oude wet was absoluut aan herziening toe

Voor alle duidelijkheid: Bits of Freedom is groot voorstander van een herziening van de wet die onze geheime diensten reguleert. Die wet is belangrijk voor de bescherming van onze nationale veiligheid en onze vrijheid. De herziening is belangrijk omdat de huidige wet is verouderd. Zo is door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen vijftien jaar de impact van sommige bevoegdheden enorm gegroeid, zonder dat de waarborgen mee zijn gegroeid. Ook is helder dat sommige onderdelen van de oude wet in strijd zijn met het Europese mensenrechten­verdrag EVRM.

Een “nee” in het referendum moet vooral uitgelegd worden als een “nee” tegen de controversiële delen van de wet.

De nieuwe wet kent veel verbeteringen

Een herziening van die oude wet is dus meer dan welkom. En gelukkig is de nieuwe wet op veel onderdelen ook een grote verbetering. Om maar een paar dingen te noemen: straks is onderzoek in open bronnen op het internet beter gereguleerd, zijn de regels voor het delen van gegevens met buitenlandse diensten verbeterd, zijn voor sommige bevoegdheden de waarborgen verzwaard en is ook het toezicht versterkt. Die verbeteringen zijn misschien niet allemaal zoals wij het zouden willen, maar het is zeker beter dan voorheen.

Maar de controversiële delen moeten eruit

Dat wil zeker niet zeggen dat we de nieuwe wet volledig omarmen. Er zijn een aantal onderdelen die absoluut aangepast of zelfs geschrapt moeten worden. Het meest controversiële is dat sleepnet: we vinden het onacceptabel dat de AIVD straks op grote schaal onschuldige burgers afluistert. We vinden het ook niet goed dat de geheime dienst de gegevens die zij heeft verzameld, ongezien mag delen met buitenlandse geheime diensten. En we vinden het niet oké dat de geheime diensten onbekende kwetsbaarheden in veelgebruikte software achter de hand mogen houden, want dat maakt onze maatschappij juist onveiliger.

Een herziening is meer dan welkom, maar dat wil niet zeggen dat we de nieuwe wet volledig omarmen.

Het publieke debat is vaak binair

De voorstanders van deze controversiële nieuwe bevoegdheden suggereren graag dat organisaties als Bits of Freedom tegen de hele wet zouden zijn of zelfs tegen de geheime diensten an sich. Dat is niet waar. Wij vinden deze nieuwe wet hard nodig maar vinden dat bepaalde nieuwe bevoegdheden te ver gaan. Dat is natuurlijk een lastigere boodschap dan helemaal voor, of helemaal tegen zijn. Daarom nemen we veelvuldig de moeite helder uit te leggen welke delen van de wet ondermaats zijn. Zie hier, hier, hier, hier, hierhier, hierhier, hierhier, hier, hierhier etc etc. En dat geldt ook voor onze websiteWaar trek jij de grens? Kies wijzer rondom het referendum, die we drie weken geleden lanceerden. Helaas blijft van die nuance vaak weinig over in het publieke debat.

De betekenis van een “nee” in het referendum

Van die nuance blijft ogenschijnlijk ook weinig over met de vrij binaire vraagstelling van het referendum: “Bent u voor of tegen de [nieuwe wet voor de geheime diensten]”. Maar een “nee” van de burger tegen deze wet moet niet opgevat worden als een “nee” tegen de hele wet (en al helemaal niet als een “nee” tegen de geheime diensten). Een “nee” in het referendum moet vooral uitgelegd worden als een “nee” tegen de controversiële delen van de wet. Met een “nee”-stem vraag je om een betere wet. Zo simpel is ‘t.

 1. Mijn verplichte naam

  Als bedrijf moet je steeds vaker de privacy van je klanten respecteren (en dat is prima) Maar hoe?
  Als je Windows barst van ‘gaten van de staat’ die privacy naar alle kanten laten weg lekken, hoe kun je dan als bedrijf je klanten wijs maken dat je hun privacy respecteerd?

  Als er dan privacy op straat komt te liggen door een gat dat door de overheid open is gehouden. Is een bedrijf dan aansprakelijk of de overheid die de achterdeur open heeft gezet?

 2. Binair, PAF van BOF

  In onze maatschappij zijn steeds meer onverklaarbare verschuivingen aan de hand die niet meer met de rede te volgen zijn.
  Bijvoorbeeld het aanpassen van wetgeving en dit zonder echte tegenstand (met behoud van uitzondering als bekend discussietheater in 2e 1e kamer) of zelfs als hamerstuk op een achternamiddag aftikken.

  Meer concreet, er zijn allerhande veranderingen gaande ondanks grote tegenstand tegen, ondanks allerhande officiële commissies die met kritisch en negatief advies aan de bel trekken.
  Het wordt allemaal genegeerd, of, ook heel opmerkelijk, ineens goedgepraat met zogenaamde nieuwe inzichten, zie alle opmerkelijke draaiingen van politici op privacy wetgeving en met name aangaande de WiV.

  Helaas laat ook Bof zich zo kennen, Bof lijkt onderhand meer op een publieke excuusvogel om privacy-zorgvuldigheid mee te veinzen in het politieke debat.
  Men nodigt Bof voor de vorm uit en negeert ze daarna alsnog volstrekt.
  Gekker wordt het als Bof meer en meer de standpunten overneemt van de tegenstander, het gaat geleidelijk maar is nu al een paar jaar aan de gang.

  Is Bof bevangen door een soort Stockholm syndrome?
  Staat een deel van Bof op een zogenaamde dubbele loonlijst??
  Er is hier ooit een stuk geplaatst over het belangrijke maatschappelijke fenomeen van discrepanties in de voorkant van de maatschappelijke werkelijkheid en de aard erachter.

  Van Appie en cs weten we allang door de jarenlange stabiel verrichtingen van een keurende keuringsgroep dat het etiquette verhaaltje een kunst opzichzelf is geworden.
  Helaas strekken hun verrichtingen zich niet uit tot virtuele producten; waar is de keuringsdienst van waarde die het product Bof onder de loupe gaat nemen?
  Als je een beetje kritisch kijkt hoef je echt niet op zoek te gaan naar een zilver hoedje om je af te vragen wat de ware agenda van Bof is.

  Bof is inmiddels goed bevangen door de marketing waar zij juist kritisch op had moeten zijn, het impliciete Stockholm syndroom gedrag dat zij vertoont door overname van pr argumenten is zelfs waarneembaar zonder dat welbekende kinderargument.

  Bof is meegegaan in Angst PR.
  Wat Bof al heel lang doet is handelen in de geest van als je tegenstander te sterk is dan maar proberen af te zwakken; in essentie is die pragmatische houding a-princpieel in een land dat drijft op uitbreiding door oprekken.
  Je komt hooguit wat later op het punt uit dat je eigenlijk had moeten willen voorkomen.

  Korter samengevat : de principiële activist is verworden tot beleidsmedewerker.

  Wat aan herziening toe is is wellicht Bof zelf met daarnaast het geloofwaardig in balans gaan brengen van de PR façade en dat wat nu niet zichtbaar is, vertrouwen is iets essentieels, het kan zomaar ineens weg zijn, maar de aankondiging rondom die geloofwaardigheid is er allang.
  Concreet nog maar weer, De aivd, of destijds nog bvd heeft zich wel eens laten ontvallen dat het in alle organisaties in Nederland informanten kan activeren wanneer nodig. Met de opstelling van Bof dringt zich inmiddels wel de vraag op hoe onafhankelijk Bof nog is bij het almaar dieper doorbuigen.
  De pragmatische weinig principiële opstelling van Bof valt op en dat roept meer en meer vragen op die uiteindelijk het vertrouwen schaden.
  Waarvan akte.

  Openbaar binair consequenties nemen!
  Maar als het zo door gaat, neem dan deze vacaturetip eens mee : Men zocht geloof ik nog een commissiemaatje voor naast ene R. Prins, met een dergelijk meegaande opstelling moet het geen enkel probleem zijn daarvoor aangenomen te worden.
  De kamer zal geen probleem zijn, die staan voldoende onder controle om het te laten aftikken als hamerstuk.

  Binair..

  • Hans de Zwart

   Dank voor je commentaar. Onze standpunten zijn wel degelijk ook principieel (bijvoorbeeld op het gebied van versleutelde communicatie, maar ook rondom zero-rating en netneutraliteit), maar tegelijkertijd proberen we op strategische wijze zoveel mogelijk invloed te hebben binnen de huidige politieke realiteit.

   Als het gaat over deze blogpost dan is het zo dat de mensen die principieel tegen de geheime diensten zijn of tegen elke bevoegdheid van de overheid toch wel ‘nee’ gaan stemmen bij dit referendum. Ons doel is de twijfelaar te overtuigen dat een tegenstem de grootste kans oplevert dat deze wet beter wordt dan hij nu is.

   Daarnaast zijn we overigens één van de aanjagers van een brede coalitie die deze wet bij de rechter aan zal gaan vechten zolang hij niet door de mensenrechtenbeugel kan.

   Ik durf te zeggen dat zonder onze aanwezigheid in de politiek-maatschappelijke en beleidsvormende debat deze wet nog een stuk slechter zou zijn.

 3. Moraal vs Politiek

  Hans dank voor binair-antwoord, toch nog een toelichting ivm gemiste kansen in de discussie : PALANTIR IN NL
  (hoofdletter gebruikt bij afwezigheid van opmaakcodes)

  • Spagaatjes tussen BOF en privacy-achterban
  (die dus eerdere verontwaardiging opwekte)

  a) Moreel standpunt : opkomen voor privacy (moreel en a-politiek privacy stanpunt burger)
  b) Politiek standpunt : beweren dat deze wet noodzakelijk is (politiek selectief standpunt van bof)

  a) Taak : moreel standpunt verdedigen (moreel en a-politiek privacy stanpunt burger)
  b) (be)Discutabele taak : politiek standpunt innemen (politiek selectief standpunt van bof)

  a) Kritisch zijn : staan voor moraal, rug recht houden (stanpunt privacy burger, bof?)
  b) Kritisch doen : pragmatisch handelen en politiek draaien onder de vlag van moraal (bof)

  a) Eyes wide open (moreel en a-politiek privacy stanpunt burger)
  b) One Eye open, the other one closed (politiek selectief standpunt van bof)

  BOf, is mijns inziens van a) naar b) opgeschoven.
  Van onafhankelijk principieel naar pragmatisch politiek met half protest.
  Moraal en pragmatiek gaan maar beperkt samen.
  Je kan paragamatisch handelen, namelijk proberen eruit te halen wat er in zit bij onderhandelingen.
  Maar wat Rejo hier doet is een politiek standpunt innemen, “de wet is nodig” is een politiek standpunt en geen moreel standpunt.
  Met een dergelijke politieke stellingname verlies je dus geloofwaardigheid bij een deel van je achterban die daar politiek heel anders over denkt.
  BOF hoort privacy moraal te verdedigen en geen politieke standpounten in te nemen (voor DDR wetten te zijn, dat maakt de lezer namelijk zelf wel uit!).

  Daarnaast is zelfs de invulling van de selectief politieke rol met selectieve vertegenwoordiging nog eens HALF.

  • MASSIEF GEMISTE BOF-KANS :

  De sleepnetwet is namelijk TWEELEDIG !
  Bof praat slecht over de helft en ‘weigert’ (net zoals overigens vrijwel alle andere media en politici) aandacht te besteden aan de andere helft.
  Namelijk het gebruik van data.

  Massaal data vergaren is 1 ding.
  Vergeten is dat er massaal data (real time) gedeeld gaat worden wereldwijd!
  Niet geheel onbekend is dat andere (Europese) partnerlanden waaronder het dominante Frankrijk gebruikmaken van het commerciële big-data-deelsysteem PALANTIR.
  Met het wereldwijd delen van data hoopt men effectief big data filters te kunnen toepassen en burgers dus ook wereldwijd te kunnen monitoren.

  De motivatie van de sleepnetwet is (verondersteld) eigenlijk de enorme buitenlandse druk op Nederland zich aan te sluiten bij een dergelijk systeem.
  PALANTIR!

  WAT???
  PALANTIR BOF!
  Het vergaren op grote schaal van privé data ‘zou zo erg nog niet zijn’ (wel dus) als er niets mee gedaan werd, maar DE GROTE SCHADE is dat deze data wereldwijd real time doorzoekbaar wordt gemaakt !!
  Die zogenaamde zijdelingse passage van ongezien data delen is de werkelijke kern van deze wet: EEN MASSIEVE DATA-BACKDOOR.

  Als BOF zich werkelijk van haar morele a)-taak had gekwijt had zij zich verdiept in PALANTIR-achtige systemen en had zij dit PUBLIEK PRINCIPIEEL GEAGENDEERD IN DE DISCUSSIE.

  Maar wanneer je je politiek opstelt heb je een probleem met dat PALANTIR.
  Omdat dan deze wet niet een beetje mank is maar een function creep betreft die feitelijk een grote leugen betreft, de werkelijke inzet en het werkelijke massale gebruik van privé data is verbloemd : PRIVEDATA WERELDWIJD REAL TIME DELEN.

  • Waarom doet BOF haar volledige huiswerk niet bij de WiV discussie ?!

  PALANTIR BOF.
  PALANTIR is allang nier meer ver van ons bed en van/voor de cia / china, new orleans, etc etc.
  Het gaat hier en nu gebeuren en NL zou zich wellicht alsnog het ongeluk schrikken als men zou weten dat al onze getapte privedata straks internationaal de hele dag doorzoekbaar is.
  Hopelijk gaat BOF alsnog aandacht besteden aan die andere vergeten helft van de wet : real time data-sharing wereldwijd !!!

  —> Nog 5 dagen bij de laatste Wiv hap voordat het acht helemaal mosterd na de maaltijd is en het vanaf heden pro actief mee kunnen nemen met 4 mei herdenkingen.

  Referentie hints:
  oa. het afsluitend deel van Vrij Nederland artikel die dit helaas achter een paywal laat staan terwijl alle Nederlanders dit zouden moeten lezen!

  Vrij Nederland, 21 september 2017
  https://www.vn.nl/de-slimste-man-van-silicon-valley-volgt-elke-stap-die-jij-zet/
  en ook hier beschreven, even voorbij het journalistiek verhaal doorlezen
  4 oktober 2017
  https://nieuwejournalistiek.nl/socialemedia/2017/10/04/palantir-big-data-combineren/

  • Hans de Zwart

   Jouw post tripte het WordPress spam filter (vermoedelijk omdat je meerdere links hebt opgenomen). Dan moeten wij het even handmatig goedkeuren. Geen censuur dus hoor. Ik denk dat wij een andere perspectief hebben over wat precies wel en niet politiek is. En volgens mij zijn wij noodgedwongen op meerdere borden tegelijkertijd aan het schaken. Daarnaast kunnen we niets doen waar niet een gedeelte van de achterban het niet mee eens is. Maar jouw zorgen over Palantir deel ik. Daar komen we in de toekomst zeker nog een keer op terug.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.