Europese Unie

8 berichten

DOSSIER: Platformen

Europees Parlement beschermt onze democratie

In de EU wordt wetgeving gemaakt om online politieke advertenties te reguleren. Dat is belangrijk, want om onze democratie te beschermen zijn effectieve regels nodig. Het Europees Parlement heeft haar positie ingenomen en die positie is een grote stap vooruit ten opzichte van het initiële voorstel van de Europese Commissie.

DOSSIER: Platformen

8 new rules that will protect you from online platforms

At the start of 2024, the Digital Services Act (DSA) will come into effect. That means that there will be many new rules that will benefit users of platforms like Google, Instagram, and TikTok. We read the textRead the final text of the DSA here! –which has just been final–which has just been finalized– and list 8 rules that will soon protect your rights from online platforms.

DOSSIER: Platformen

8 nieuwe regels die jou beter gaan beschermen tegen online platformen

Begin 2024 wordt de Digital Services Act (DSA) van toepassing. Dat betekent dat er heel veel nieuwe regels komen, die gebruikers van platformen als Google, Instagram en TikTok ten goede komen. Wij lazen de uiteindelijke tekst – die net af is – en zetten 8 regels op een rijtje die jouw rechten straks beter gaan beschermen tegen online platformen.

DOSSIER: Platformen

Online politieke advertenties bedreigen onze democratie

De Europese Unie is bezig met een wet over politieke advertenties. Dat is nodig om onze democratie te beschermen. In die wet moet worden ingezet op regels over op tracking gebaseerde targeting en amplificatie. Dat gaat veel beter dan werken dan transparantie, zoals nu in het voorstel staat.

What’s going on in Brussels?

A quick overview of the EU legislative proposals we are involved with, and what to expect.

DOSSIER: Platformen

Zelfregulering lost niets op

Zelfregulering is geen effectief middel. Niet tegen desinformatie of manipulatieve politieke advertenties. Daarom moeten beleidsmakers inzetten op harde wetgeving.

Wat er in Brussel speelt

De EU is druk bezig met wetgeving over digitale onderwerpen. We maakten een overzicht van de Brusselse wetsvoorstellen waar wij ons mee bezig houden.