CATCH

2 berichten

DOSSIER: PolitieDOSSIER: GezichtsherkenningDOSSIER: Biometrische surveillance

Minister komt met zorgwekkende antwoorden op Kamervragen over CATCH

Uit de beantwoording van de Kamervragen over de databank vol gezichten van de politie komt een zorgwekkend beeld naar voren: Er heerst onduidelijkheid over wettelijke grondslagen en bewaartermijnen, een gebrek in de naleving van de wet wordt geaccepteerd en nut en noodzaak van de databank vol gezichten wordt gevonden in de vervuiling van de databank met vingerafdrukken.

DOSSIER: Jouw dataDOSSIER: GezichtsherkenningDOSSIER: Biometrische surveillance

Volg San Francisco: verbied gezichtsherkennings-software in de publieke ruimte

Gezichtsherkenning in de openbare ruimte is een te grote inbreuk op onze rechten en vrijheden. Enkel regulering of een technologische reperatie is een onvoldoende garantie. We moeten het verbieden.