• Menu

0 recente resultaten

Wat heeft de Europese Unie met digitalisering te maken?

Aanstaande donderdag stemmen we voor het Europees Parlement en dat is óók belangrijk voor onze digitale burgerrechten. Veel van de wetgeving op digitale onderwerpen is namelijk afkomstig uit Brussel. We vertellen je meer over deze wetgeving en wat voor werk wij daar allemaal op hebben gedaan.

Privacy

Sinds 2018 is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dat is een vertaling van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR), de AVG en GDPR zijn dus dezelfde wet. Deze wet moet onze persoonsgegevens en dus onze privacy beschermen. Toen de wet net af was, was ons oordeel: 'gebrek aan ambitie, maar de basis is geredLees hier onze reactie op de wet'. In 2022, op de vijfde verjaardag van de AVG, publiceerden we een onderzoekLees hier ons onderzoek en wat er daarna allemaal gebeurd is naar de naleving van de wet in de tien grootste gemeenten van Nederland. Dat zag er niet best uit.

Gelukkig is er ook nog goed nieuws: het Europese Hof constateerde een schending van de AVGLees hier meer over de uitspraak van het Europese Hof in een door ons, samen met anderen gestarte rechtszaak. Hierdoor wordt ons advertentielandschap een stukje gezonder en privacyvriendelijker. Ook de uitspraak dat platformen gebruikers niet meer mogen dwingen om zich te laten tracken isLees hier nog eens over die uitspraak! gebaseerd op de AVG!

 

Platformen

In 2020 kwam de Europese Commissie met twee wetsvoorstellen die dominante, online platformen zouden moeten beteugelen. Ook daarover merkten we op dat er maar weinig ambitie in die regels zatOnze eerste reactie. Gelukkig hadden we nog wat tijd om de beleidsmakers in Brussel te overtuigen van onze standpunten, en niet zonder resultaat. De wetgevende instanties kwamen met een compromis op de Digital Services Act (DSA) waar heel wat bruikbare regels in staanOnze reactie op de DSA. Inmiddels zijn die regels ingegaan en hebben wij een website en campagne gecreëerdCheck hier jouwplatformrechten! waarop je jouw nieuwe platformrechten kan checken! Iedereen in de EU kan gebruik maken van diens platformrechten, dus dat is een grote stap vooruit.

Kunstmatige intelligentie

In het afgelopen mandaat kwamen de Europese instanties op het nippertje nog tot een akkoord over de nieuwe Artificial Intelligence Act, de wet die kunstmatige intelligentie moet gaan reguleren. We zagen op het gebied van bescherming van fundamentele rechten van burgers nog veel verbeterpunten in de wet en gingen hard aan de slag met lobby. Tijdens het wetgevingsproces vorig jaar schreven we een artikelDat kan je hier lezen. waarin we dieper ingaan op hoe dat nou allemaal precies werkt in Brussel. Inmiddels is de AI-verordening rond, maar we zijn nog lang niet tevreden. We noemen het een wet vol gemiste kansenLees hier onze analyse. Er is dus nog veel werk aan de winkel in Den Haag en Brussel op dit gebied.

Bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik

In de Europese Unie wordt ook druk gewerkt aan de bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik. Een mooi doel, maar de oplossing die de Europese Commissie aandraagt, slaat de plank volledig mis. De regels van de Europese Commissie zouden vertrouwelijkheid op het internet namelijk opheffenDat leggen we hier uit. Momenteel zit dit wetgevingsproces in de laatste fase en proberen wij, en vele andere Europese organisaties, de Europese politici ervan te overtuigen dat dit niet de juiste oplossing is.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag