• Menu

0 recente resultaten

Publiek nomineert Sybrand Buma voor Big Brother Award

Een politiek leider kan de uitslag van een referendum niet naast zich neerleggen als de uitslag hem niet bevalt. Daarom is Sybrand Buma genomineerd voor de Big Brother Awards Publieksprijs.

CDA-leider Sybrand Buma sprak klare taal toen hij in een interviewHet interview met de leider van het CDA met de Volkskrant zei dat hij wil “dat die sleepwet doorgaat” en hij daarom “de keuze [maakt] dat we dit referendum niet beschouwen als een echt referendum.” De CDA-leider zegt daarmee op voorhand een uitspraak van de burger in een referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten naast zich neer te zullen leggen.

"Sinds het CDA in het kabinet zit is [Buma] als een blad aan een boom omgeslagen."

Daarmee heeft de volksvertegenwoordiger een draai van honderdtachtig graden gemaaktBuma's hele pleidooi voor het respecteren van de uitslag vind je in de archieven van het parlement. “[…] Democratisch kan het natuurlijk niet. Je kunt niet miljoenen mensen naar de stembus laten gaan voor een referendum om de uitslag vervolgens bij een ja wél, maar bij een nee niet te volgen,” zei de CDA’er eerder, toen nog in de oppositie, over het Oekraïne-referendum. “Je kan niet achteraf zeggen, […] we doen toch maar wat we willen. Dan is het uit het met vertrouwen.”

De inzenders van de nominatie constateerden: “toen hij in de oppositie zat sprak hij heel andere woorden dan nu” en dat “sinds het CDA in het kabinet zit is [Buma] als een blad aan een boom omgeslagen.” Een enkeling bespeurt achter Buma's opmerking een "strategie van het pogen de opkomst voor het referendum te verlagen [...] opdat men dan kan zeggen: […] men vindt het onderwerp niet belangrijk.” Eerst ontneemt Buma de burger haar privacy, nu heeft hij het gemunt op haar stem. Om die reden verdient de CDA-leider een Big Brother Award.

Over de Big Brother Awards

De Big Brother Awards 2017 is een theatershow, spoedcursus privacy en prijsuitreiking in één. De voorstelling wordt eenmalig opgevoerd in de Stadsschouwburg Amsterdam op maandag 11 december. Durven de grofste privacyschenders van het afgelopen jaar op deze avond zelf in de schijnwerpers te stappen?

Over de totstandkoming van de Awards

Tot 9 november kon iedereen kandidaten voor de Publieksprijs nomineren en de onderbouwing daarvoor insturen via de website bigbrotherawards.nl. De kandidaten die het vaakst genoemd zijn, het kabinet, GGZ Nederland en Sybrand Buma, vormen nu automatisch de drie genomineerden. Om ook de spotlight te zetten op privacyschendingen die minder (media-)aandacht krijgen, vraagt Bits of Freedom wetenschappers, columnisten, activisten en mensen uit het bedrijfslevenDit zijn de experts van 2017. om nominaties voor de Expertprijs in te sturen. Deze worden 27 november bekend gemaakt. Tot slot reikt Bits of Freedom de Felipe Rodriquez Award uit. Deze gaat naar een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar positief heeft ingezet voor privacy en internetvrijheid.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag