Sybrand Buma

3 berichten

DOSSIER: Geheime dienstenDOSSIER: Big Brother Awards

Sleepwet goed voor twee Big Brother Award nominaties

Burgers blijven zich verzetten tegen massasurveillance in Nederland.

DOSSIER: Geheime dienstenDOSSIER: Big Brother Awards

Publiek nomineert Sybrand Buma voor Big Brother Award

Het publiek nomineerde Buma voor het op voorhand negeren van de uitkomst van het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.