• Menu

0 recente resultaten

Sybrand Buma

3 berichten

Sleepwet goed voor twee Big Brother Award nominaties

Burgers blijven zich verzetten tegen massasurveillance in Nederland.

Stem nu! Het kabinet, GGZ Nederland en Sybrand Buma kanshebbers Big Brother Awards Publieksprijs.

Wie wordt de grootste privacyschender van 2017? Vanaf vandaag kun jij je stem uitbrengen!

Publiek nomineert Sybrand Buma voor Big Brother Award

Het publiek nomineerde Buma voor het op voorhand negeren van de uitkomst van het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.