• Menu

0 recente resultaten

https://www.flickr.com/photos/tollaksen/4100582/in/photolist-n1XG-c4xyxh-5bghCw-f1AxDb-92NjEk-dVnM85-7DP8cQ-69sSTJ-bWtqwG-efp7Vi-o4oy7d-9NPtBP-PbCcR-4gMY4Y-5tnk1-bx4Gyu-5H3Sdz-7k2hL6-7hyu1-5f28TC-u8gc3-c5yFmh-csVrym-nPkiyy-77o9ZS-fdDzDw-4cYB6U-xD38v-aKivha-d3ySgY-5c2tHN-4FK4SC-6Zufe9-8FfUFT-c5Gg4f-64WBqJ-b2vJsr-2paWn-6TRejS-4MerDc-NKBHX-oLN6V-ctGBs-GYyVuA-4vsR5n-2if2Pc-5xCMuL-4FuKCb-9StVJQ-6kzNA7

Kabinet moet per direct handhaving bewaarplicht stopzetten

De regering heeft met het doordrukken van de bewaarplicht in 2009 een enorme blunder begaan. Reken maar na: een enorme inbreuk op de vrijheid van onverdachte burgers en een grote schadepost voor providers. Dat is maar op één manier recht te zetten: de wet moet helemaal teruggedraaid worden.

De minister van Veiligheid en nog iets schreef anderhalve week geleden het volgende aan het parlement:

“De [Raad van State] stelt vast […] dat toetsing van de [bewaarplicht] aan het Handvest van de grondrechten tot de conclusie leidt dat deze wet […] in strijd is met de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten. […] De Nederlandse regering kan deze zienswijze onderschrijven.”

Heldere woorden van een minister die anders makkelijk in wollig taalgebruik verzandt. Eén heel belangrijk aspect verzweeg hij. In onze Grondwet is geregeld dat een wet die strijdig is met internationale verdragen, zoals dat Handvest, niet wordt uitgevoerd. De wet mag dan wel in een wetboek staan, maar niemand hoeft er zich iets van aan te trekken. Niemand niet. Nooit niet.

Wat moet er nu dus gebeuren?

1. Agentschap Telecom moet per direct de handhaving staken

Het Agentschap Telecom, een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, moet zo snel mogelijk bevestigen dat zij de wet niet meer handhaaft. Immers, een wet handhaven die niet meer mag worden uitgevoerd, is onrechtmatig. Sterker nog: providers kunnen de Nederlandse Staat aansprakelijk stellen voor de schade. En zolang de overheid vaag blijft over de gevolgen, hangt het Agentschap Telecom als een zwaard van Damocles boven het hoofd van providers.

2. Providers moeten stoppen met uitvoeren bewaarplicht

Providers moeten stoppen met het langdurig bewaren van gegevens over hun klanten in het kader van de bewaarplicht én tegelijkertijd de overheid ter verantwoording roepen. Want begrijp ons niet verkeerd: ook de providers zijn de dupe van het gepruts van onze regering. Toen de wet in 2009 van kracht werd, zijn providers lang in onzekerheid gelaten over de implementatie. En zij hebben grote investeringen moeten doen voor een wet waarvan nu ook de regering bevestigt dat deze in strijd is met mensenrechtenverdragen. Een enorme schadepost voor providers.

3. Parlement moet kabinet ter verantwoording roepen

Deze epische blunder kan politiek ook niet zonder consequenties blijven. Het parlement moet minister Opstelten snel ter verantwoording roepen. De bevestiging van de regering dat de huidige bewaarplicht in strijd is met internationale mensenrechtenverdragen heeft enorme consequenties. Daarom roept Bits of Freedom het kabinet en het parlement op de handhaving van de bewaarplicht per direct op te schorten en de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens zo snel mogelijk ongedaan te maken.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag