• Menu

0 recente resultaten

Providers moeten Staat voor rechter slepen

Bits of Freedom roept telefonie- en internetproviders op de Nederlandse Staat voor de rechter te dagen. Maandag maakte Bits of Freedom duidelijk dat de Nederlandse bewaarplicht niet toegepast mag worden. Desondanks blijft het kabinet koppig vasthouden aan de bewaarplicht.

Gisteren maakte Bits of Freedom duidelijk wat Opstelten in zijn analyse over de bewaarplicht verzweeg. In onze Grondwet is geregeld dat een wet die strijdig is met internationale verdragen, zoals het Europese Handvest van de Grondrechten, niet mag worden uitgevoerd. Dat betekent dus dat de Nederlandse overheid direct moet stoppen met de handhaving van de bewaarplicht.

Des te bizarder is de reactie van het kabinet. Dat vindt “het opschorten van de wet niet nodig, omdat de wet al zal worden aangepast.” De aanpassing van de wet zal vele maanden duren. De award-winning minister van Veiligheid en nog iets vindt blijkbaar dat providers in de tussentijd gedwongen moeten worden om een met hoger recht strijdige wet toch uit te voeren. Voor dit kabinet, dat toch al niet bekend staat als hoeder van onze democratische rechtsstaat, heeft de Grondwet blijkbaar ook weinig waarde meer. Die voorgestelde aanpassing lost trouwens het fundamentele probleem van de wet ook niet op en de bewaarplicht moet daarom gewoon van tafel.

Maar totdat het zover is moeten telefonie- en internetproviders in actie komen. Zij zitten in een onmogelijke positie: enerzijds verbiedt de Grondwet het bewaren van gegevens op grond van de bewaarplicht, anderzijds zit het Agentschap Telecom hen handhavend op de hielen. De providers moeten daarom een kort geding tegen de Nederlandse Staat starten om de opschorting van de handhaving af te dwingen.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag