Wij lossen liever echte problemen op

Encryptie is geen probleem voor de Nederlandse politie. Waarom wil de minister dan verdachten kunnen verplichten hun wachtwoord voor versleutelde bestanden af te staan?

Sommige dingen in het leven zijn gewoon zeker. Eén daarvan is: als iets écht een probleem is voor de overheid, dan worden er rapporten, evaluaties en beleidsnotities over vol geschreven. Een ander zekerheid is: je kunt nooit effectief problemen oplossen, als je niet eerst onderzoek gedaan hebt naar de aard en omvang van dat probleem.

We schreven al eerder dat het voorstel van de minister, om verdachten te kunnen verplichten hun wachtwoord voor versleutelde bestanden af te geven onbegrijpelijk is. Het is een oplossing voor een niet bestaand probleem.

Encryptie geen probleem voor Openbaar Ministerie

In een heus persbericht stelde het Openbaar Ministerie vast dat encryptie geen probleem was in het onderzoek naar Robert M.’s walgelijke daden.

Vervolgens hebben we begin 2012 aan het Openbaar Ministerie gevraagd hoe vaak versleutelde informatie de oplossing van strafzaken in de weg staat. Het Openbaar Ministerie had toen niets op papier staan, afgezien van een halve memo.

Twee maanden geleden hebben we het Openbaar Ministerie nóg eens gevraagd naar die memo. Maar de memo blijft geheim want die bevat alleen “persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren” en is “louter opgesteld voor intern beraad en ziet niet toe op feitelijke informatie.” Uit niets blijkt dus dat de versleuteling van informatie écht een probleem is.

Encryptie geen probleem voor het KLPD

Dezelfde vraag stelde gastwobber Sanae Zahri begin dit jaar aan het (KLPD) De Landelijke Eenheid. Zij ontving hetzelfde antwoord:

“Onderzoek binnen de Landelijke Eenheid heeft geleerd dat er geen documenten bestaan die aan uw verzoek voldoen. Dit heeft te maken met het feit dat er geen afzonderlijke registratie wordt bijgehouden of en zo ja op welke wijze er sprake is van encryptie van informatie op (digitale) gegevensdragers.”

Kortom, de Landelijke Eenheid heeft geen documenten “waaruit blijkt hoe vaak de politie te maken krijgt met encryptie” of “over het aantal keer dat encryptie de oplossing van het opsporingsonderzoek in de weg stond.”

Echte problemen blijven intussen onopgelost

Dus, waar hebben we het over? Inderdaad: nergens. We hebben het over een Tweede Kamer en een regering die maar al te graag daadkrachtig in de media overkomen. Ze stellen maatregelen voor die er misschien op het eerste gezicht mooi uitzien, maar tegelijkertijd een probleem oplossen dat niet bestaat. We blijven hopen dat echte problemen wel effectief worden opgepakt – maar we vrezen het ergste.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.