80 berichten
Geheime diensten

DOSSIER: Geheime diensten post

Update on the Dutch “Dragnet-Act”: One step forward, two steps back?

The Amendment Act to the Dragnet-Act passed the Senate. The improvements therein do not go far enough, but they are in the right direction. The newly acquired safeguards must not be overturned.

DOSSIER: Geheime diensten post

Update over de sleepwet: Eén stap vooruit, twee stappen terug?

Het Wijzigingsvoorstel op de sleepwet is aangenomen. De verbeteringen daarin gaan niet ver genoeg, maar wel de goede kant op. De nieuw verworven waarborgen mogen niet worden teniet gedaan.

DOSSIER: Geheime diensten post

De sleepwet, daar zou wel eens een Europese streep door kunnen gaan

Er zijn nieuwe beleidsregels die de problemen van de sleepwet zouden moeten oplossen. Maar opnieuw stelt het niet veel meer voor dan een doekje voor het bloeden.

DOSSIER: Geheime diensten post

Ook de ministers willen een betere wet

Na de toezichthouders zijn nu ook de ministers het met ons eens: De sleepwet biedt onvoldoende bescherming van onze rechten en vrijheden en moet worden aangepast.

DOSSIER: Geheime diensten post

Onze zorgen over de sleepwet blijken de realiteit

De problemen met de sleepwet zijn niet nieuw. Al jaren waarschuwen wij hiervoor. Nu de praktijk bewijst dat wij gelijk hadden en ook de toezichthouder oproept voor aanpassing van de wet is de taak voor de Eerste Kamer helder: Van tafel die sleepwet!

DOSSIER: Geheime diensten post

Negeer de uitkomst van het referendum niet!

De uitkomst van het referendum is duidelijk. Miljoenen mensen stemden de sleepwet weg. Nu wordt het wijzigingsvoorstel behandeld. Onze fundamentele bezwaren staan nog overeind. Dit is de laatste kans voor Kamerleden om zich te laten horen.

DOSSIER: Geheime diensten post

Geheime diensten overspoelen zichzelf met gegevens

De geheime diensten verzamelen zonder het sleepnet al meer gegevens dan zij aankunnen. Zij moeten niet ongerichter, maar juist gerichter gaan werken.

DOSSIER: Geheime diensten post

Beste Ronald Prins, kun je iets uitleggen?

Hoe verhouden omstreden keuzes uit het verleden van Fox-IT zich tot zijn huidige rol als waakhond op de geheime diensten?

DOSSIER: Geheime diensten post

Antwoorden Plasterk roepen weer vragen op

Na de vele kritische vragen van de Eerste Kamer over het sleepnet, gaf het demissionair kabinet nu antwoorden. Niet veel nieuws onder de zon, zo lijkt het op het eerste gezicht. Maar de senatoren laten het kabinet er niet mee wegkomen.

DOSSIER: Versleuteling post

Vijf adviezen aan het nieuwe kabinet om de informatiesamenleving succesvol te besturen

Internetpolitiek speelt een steeds grotere rol op vrijwel alle beleidsterreinen. Kennis op dit gebied is cruciaal om onze informatiemaatschappij de komende jaren succesvol te besturen. Bits of Freedom, Internet Society Nederland, Kennisland, Netwerk Democratie, Open State Foundation en Waag Society geven daarom in de volgende brief vijf adviezen aan het nieuwe kabinet om de informatiesamenleving […]

DOSSIER: Geheime diensten post

Rechter geeft geheime diensten vrijbrief internationale samenwerking

Gisteren oordeelde de rechter in de zaak “Burgers tegen Plasterk” dat de Nederlandse geheime diensten niet hoeven te controleren of gegevens die ze van Amerikaanse of Britse geheime diensten ontvangen, in overeenstemming met grondrechten zijn verzameld. Op z’n zachtst gezegd: teleurstellend.

DOSSIER: Dragnet surveillance for secret services post

Dutch House of Representatives passes dragnet surveillance bill

On February 14, 2017 the bill for the new Intelligence and Security Services Act was passed by the Dutch lower house. Despite being met with serious opposition from experts, regulators, civil society, political parties and citizens, the revised bill passed virtually unchanged from the proposal submitted to the lower house. It’s beyond disappointing that a bill with such momentous consequences is rushed through the lower house with such relentless determination.

DOSSIER: Geheime diensten post

Donderdag 23 februari: Info-avond Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op 14 februari 2017 is door de Tweede Kamer een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aangenomen, met daarin het omstreden ‘sleepnet’. Als de Eerste Kamer er geen stokje voor steekt is massasurveillance in Nederland een feit. Vanavond leggen we je uit wat er precies in de wet staat en wat de consequenties zijn […]

DOSSIER: Geheime diensten post

Kamer kiest voor sleepnet: grootschalig tappen wordt straks mogelijk

De Tweede Kamer heeft vandaag een nieuwe wet voor de geheime diensten aangenomen. Ondanks heel veel kritiek van experts, toezichthouders, maatschappelijke organisaties, politieke partijen en bezorgde burgers.

DOSSIER: Geheime diensten post

Tweede Kamer kiest helaas voor sleepnet. Wie stemde wat?

De Tweede Kamer stemde vandaag voor het sleepnet. Een slechte dag voor onze burgerrechten. Onze analyse staat hier. Hieronder kun je  lezen waar de Kamer precies over gestemd heeft.