• Menu

0 recente resultaten

Minister negeert het algemeen maatschappelijk belang

De minister praat met iedereen over het encryptie, behalve met de organisaties die opkomen voor een algemeen belang. Dat kan niet.

Tegenstrijdige uitspraken

De recente uitspraken van de minister van Justitie en Veiligheid over het belang van encryptie zijn nogal verwarrendWelke probleem probeert de minister eigenlijk op te lossen?. Hij wil twee dingen die niet samen kunnen. Hij vind dat de technologie die we met z’n allen gebruiken om in vertrouwen met elkaar te kunnen communiceren “een sleutelrol [heeft] in de technische beveiliging in het digitale domein”. Maar tegelijkertijd wil hij diezelfde beveiliging verzwakken door de politie toegang te geven tot de encryptiesleutels. En dus vroegen we ons bezorgd af: wat wil de minister nu echt?

Bijna iedereen

In de hoop dat hij onze zorgen weg kan nemen, nodigendeWij snappen er niets meer van en vroegen de minister om een toelichting we vorige maand de minister uit. We hoopten dat hij in een gesprek met ons zijn uitspraken wilde toelichten. Maar tot nu toe heeft de minister onze uitnodiging genegeerd. Niet eens een ontvangstbevestiging kon er vanaf. En dat maakt des te ongeruster, omdat we weten dat de minister wél met tal van anderen in gesprek is. Vorige week sprak hij met een grote afvaardiging van het bedrijfsleven. Over een week of twee spreekt hij met experts van universiteiten en toezichthouders.

De minister praat met geen enkele organisatie die opkomt voor de rechten en vrijheden van burgers, advocaten of journalisten.

Algemeen belang

In de lijst met gesprekspartners ontbreekt een belangrijke vertegenwoordiging: dat van de samenleving in het breed. De minister spreekt, voor zover wij weten, met geen enkele organisatie die opkomt voor de rechten en vrijheden van burgers, mensen, consumenten, advocaten, activisten of journalisten. Dat de minister deze groepen negeert is vreemd, want het belang van encryptie is enorm en draagt bij aan de bescherming van iedereen in onze maatschappij én de bescherming van vrijheid in onze democratische rechtstaat. Binnen dat maatschappelijk middenveld nemen de zorgen over de uitspraken van de minister dan ook toe.

Ga in gesprek!

Een aantal van die organisaties hebben daarom een nieuwe brief aan de minister gestuurd. In de brief roepen de organisaties de minister op om het maatschappelijk middenveld te betrekken als hij nieuw beleid maakt over de toepassing van encryptie. De organisaties willen ook een uitleg over zijn tegenstrijdige uitspraken. Ook moet de minister om, als er volgens hem al een probleem bestaat het kabinetsstandpunt op de schop moet, met een onderbouwing van dat probleem komen. Want ook dat hebben we tot nu toe nog niet gezien.

De brief is ondertekend door Amnesty International, Bits of Freedom, de Consumentenbond, Free Press Unlimited, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Update - 17 februari

Inmiddels heeft de minister gereageerd en hebben we een afspraak!

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag