• Menu

0 recente resultaten

De minister communiceert versleuteld: niemand wordt iets wijzer

De Tweede Kamer heeft al een paar keer helderheid gevraagd over het standpunt van het kabinet over de toepassing van encryptie. De minister geeft keer op keer een antwoord waar niemand wijzer van wordt.

Een cryptisch verhaal

Als je afgaat op het cryptische verhaal dat de minister van Justitie en Veiligheid vertelt, zou je kunnen denken dat hij heel veel waarde hecht aan het kunnen versleutelen van berichten. Wij zijn er niet gerust op: Wat wil de ministerSoms lijkt de minister het eigen beleid niet te kennen nu echt met de mogelijkheden om veilig en in vertrouwen met elkaar te kunnen communiceren? Hoewel de minister zegt dat het standpunt van het kabinet over het gebruik van encryptie nog altijd staat, heeft hij de laatste maanden meermaals (op zijn minst schijnbaar) tegenstrijdige uitspraken gedaan.

Meer vaagheden

Ook de Tweede Kamer is er niet helemaal gerust op. De kritische houding van sommige parlementsleden wordt steevast beloondAfgelopen week beantwoorde de minister weer eens vragen uit de Tweede Kamer met een antwoord waarin iedereen weer iets anders kan lezen. Minstens zo belangrijk is dat de minister in geen van de antwoorden zijn eerdere uitspraken verheldert. Nog altijd weten we niet hoe de opmerking dat het “domweg onmogelijk moet zijn om encryptie te gebruiken voor de uitwisseling van beelden van seksueel misbruik van kinderen” te combineren is met een onveranderd standpunt van het kabinet over de toepassing van encryptie.

Wij worden niet wijzer uit de wirwar van woorden van de minister.

Wat is het probleem?

En eigenlijk maakt de meest recente reactie aan de Tweede Kamer het allemaal alleen maar nóg onduidelijker. De minister zegt dat “in het kader van strafrechtelijke onderzoeken […] bij bedrijven reeds berichten in beslag zijn genomen” en dat “het [Openbaar Ministerie] berichten in onversleutelde vorm [heeft] kunnen inzien”. Je zou denken dat encryptie blijkbaar geen onoverkomelijke drempel is voor de politie. Toch zegt de minister nu “de mogelijkheden om rechtmatig toegang tot communicatie te verkrijgen en de voor- en nadelen daarvan [te bezien]”. Is er dan toch een probleem? Welke probleem probeert de minister eigenlijk op te lossen?

Welke probleem probeert de minister eigenlijk op te lossen?

Wirwar van woorden

Wij worden niet wijzer uit de wirwar van woorden van de minister. Daarom stuurden we begin deze maand de minister een uiterst vriendelijke uitnodigingBits of Freedom nodigt de minister uit voor een toelichting op zijn uitspraken over het gebruik van encryptie. Een uitnodiging om met ons in gesprek te gaan. Om ons zijn (op zijn minst schijnbaar) tegenstrijdige uitspraken toe te lichten. Zodat we begrijpen wat de minister nou eigenlijk precies wil. En, hopelijk, blijkt dan dat alles op een misverstand berust en we ons echt geen zorgen hoeven te maken. Maar tot nu toe heeft de minister onze uitnodiging genegeerd. Dat maakt ongerust, zeker met zijn cryptische verhaal richting het parlement.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag