Strijd net als Zaïre voor internetvrijheid

Kom net als Axel op voor online privacy

Wat we nodig hebben is regulering van de markt, niet van onze communicatie
DOSSIER: 20 jaar Bits of Freedom

Nu we onze twintigste verjaardag vieren, is het hoog tijd om een paar van de meest inspirerende personen uit onze beweging een gezicht te geven: inspirerend voor ons en hopelijk ook voor jou, want onze ambassadeurs en donateurs zijn essentieel om ons werk onafhankelijk verder te kunnen zetten. Een van hen is Axel Arnbak, sinds jaar en dag een van onze trouwste supporters en met zijn juridische achtergrond en uitgebreide technische kennis eigenaar van een klassiek Bits of Freedom-profiel.

Je leest het goed: we kunnen meer donateurs goed gebruiken en hebben jou nodig, om mee onze verjaardag te vieren (hoera), maar vooral om samen nieuwe successen te boeken! Want bouwen aan een betrouwbaar en vrij internet doen we niet alleen. Duizenden donateurs zorgen ervoor dat de stem van Bits of Freedom online én offline steeds luider kan klinken en we met meer daadkracht het online speelveld kunnen betreden.

Doctor Axel Arnbak was tien jaar geleden medeverantwoordelijk voor de doorstart van Bits of Freedom, is daarna gepromoveerd aan het Instituut voor Informatierecht, studeerde aan Princeton en Harvard en is sinds 2016 advocaat bij Brauw, Blackstone & Westbroek, Fellow bij het IViR en columnist voor het FDLees hier de columns van Axel. Zijn onderzoeksdomein beslaat voornamelijk – verrassing - privacy, cybersecurity en surveillance, zoals de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden.

Axel omschrijft zichzelf als 'constructief-pessimistisch' maar is en blijft verrassend positief over twee ontwikkelingen die hij in 2017 al in een interview in de CorrespondentLees hier het interview met Axel op De Correspondent benoemde: de sterk toegenomen privacy awareness en compliance binnen organisaties door de AVG en vooral het Hof van Justitie van de Europese Unie. Sinds het Verdrag van Lissabon kan de EU namelijk terugvallen op een eigen grondwet. Het EU-hof van Justitie in Luxemburg promoveerde van een saaie economische bewaker van de interne markt, naar een volwaardig grondwettelijk arbiter met tanden. Het Hof maakt tegenwoordig een eigen analyse of Europese wetgeving of ontwikkelingen de grondrechten van burgers schenden. Tegelijkertijd kunnen burgers van hun kant beter hun grondwettelijke gram halen bij de rechters van de EU. Het is bemoedigend om te zien dat het maatschappelijk middenveld, niet alleen in Nederland maar in heel Europa, ook dat pad in de Trias Politica richting een vrije samenleving bewandelt.

Axel draagt ons nieuwe t-shirt: Make The Internet Beautiful. Word donateur en ontvang er ook een!

Dat de burger zich bewust wordt van het belang van zijn privacy, werd dan ook hoog tijd. En we gaan nog een stap verder: dat de burger de bescherming van privacy gaat zien als een maatschappelijke in plaats van alleen een individuele aangelegenheid, wordt nog hoger tijd. Privacy is volgens Axel immers de moeder van alle grondrechten: zonder privacy, geen vrije samenleving. Alle andere vrijheden die wij koesteren – van denken, van vergadering, van meningsuiting, om er een paar te noemen – kunnen zonder die privacy en het communicatiegeheim simpelweg niet bestaan. Waarom dat besef zich nu pas een weg naar de oppervlakte heeft weten te worstelen? Eigen aan de mens; we beseffen pas hoe broodnodig iets is, wanneer het ons afgepakt wordt.

Het bestaan van Bits of Freedom is een teken van beschaving en het twintigjarig bestaan is dan ook reden te over voor feest.

Bekijk privacy als zuurstof voor de digitale wereld, als ademruimte voor onze vrijheid, en de rol van Bits of Freedom in dit steekspel blijkt belangrijker dan ooit, vindt Axel. En daarin ligt een derde bron van hoop: de historische campagne tegen de Sleepwet. Alleen al het bestaan van burgerrechtenbewegingen als Bits of Freedom boezemt beleidsmakers angst in. Zonder het lobbywerk in den Haag en zonder de indrukwekkende campagne te lande rondom het referendum, had die wet nauwelijks waarborgen geboden tegen machtsmisbruik. Dat zou een regelrechte nachtmerrie zijn voor onze maatschappelijke vrijheden, al helemaal omdat een dergelijke wet ons juist moet beschermen tegen de trieste wereldwijde trend van meer dictatuur en minder democratie en vrijheid. In China, Rusland en Turkije is maatschappelijk tegenwicht tegen de Staat vrijwel onmogelijk en levensgevaarlijk. Het bestaan van Bits of Freedom is een teken van beschaving en het twintigjarig bestaan is dan ook reden te over voor feest.

Ook zo’n tof shirt? Word vandaag nog donateur.

En we willen heel graag dat ook jij onze verjaardag en de democratie viert. Bits of Freedom is op zoek naar donateurs die ons kunnen helpen ons werk onafhankelijk verder te zetten en zo op te komen tegen monopolies die onze basisvrijheden als mens in het gedrang brengen. Donateur worden, dat doe je hier!

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.