• Menu

0 recente resultaten

Reactie Prins laat onnodig mist hangen rond zijn verleden

Onlangs vroegen wij uitleg van TIB-lid Ronald Prins over zijn betrokkenheid bij levering van kennis en techniek aan regimes in het Midden-Oosten. Na een maand volgde zijn reactie, maar helaas beantwoordt hij daarin onze vragen niet. Dus proberen we het nog een keer, want we vinden het belangrijk dat er opheldering komt.

Uit onderzoek van Buro Jansen & JanssenAIVD-toezichthouder deed zaken met Moebarak en Assad kwam een verontrustend beeld van het bedrijf Fox-IT naar voren. Het was actief in het Midden-Oosten en deed zaken met onder meer de omstreden regimes van Assad in Syrië en Mubarak in Egypte. Ronald Prins was oprichter en destijds directeur van het bedrijf. Nu is hij technisch expert van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). De commissie toetst of de minister rechtmatig toestemming heeft gegeven aan geheime diensten om vergaande bevoegdheden in te zetten. Deze commissie kan haar functie als waarborg alleen vervullen als haar geloofwaardigheid op geen enkele manier te betwijfelen valt. Omdat het beleid van Fox-IT onder het bewind van Prins vragen oproept over zijn opvatting over rechtmatigheid, vroegen wij hem om uitleg:

De reactie

Na een maand kwam Ronald Prins via zijn telefoon op Twitter met een “korte persoonlijke reactie”:

De reactie van Ronald Prins in een tweet

Wat staat daar?

Ronald Prins zegt dat Fox-IT niet heeft bijgedragen aan het opbouwen van een surveillancestaat, in welk land dan ook. De feiten die in het onderzoek zijn aangedragen, waren volgens hem al bekend. Hij heeft er al op gereageerd in een interviewDe geheimen van een supertapper in Vrij Nederland uit 2011 en daar wil hij het dus bij laten.

Maar wat staat er niet?

Prins ontkent niet dat zijn bedrijf zaken deed met regimes die met behulp van een surveillancestaat mensenrechten schonden. Dat lijkt ons ook moeilijk te ontkennen, gezien de informatie die Jansen & Janssen op tafel heeft gelegd.

We hadden gehoopt dat Prins zou verklaren welke kennis en techniek zijn bedrijf dan wel leverde en aan wie, waarom dit volgens zijn inschatting destijds niet heeft bijgedragen aan de opbouw van een surveillancestaat, en hoe hij hier inmiddels op terugkijkt. Dat deed hij niet met zijn tweet en ook in het interview in Vrij Nederland vinden we geen antwoorden op deze vragen.

Als iemand moet inschatten of vergaande bevoegdheden terecht worden ingezet, mag er geen onduidelijkheid bestaan over diens opvattingen over rechtmatigheid en het effect op mensenrechten. Deze onduidelijkheid kan Prins wegnemen door onze vragen alsnog te beantwoorden.

Dit is wat wij willen

Een democratische open samenleving kent sterke waarborgen ten aanzien van geheime diensten. Dat vraagt om een kritische Toetsingscommissie, die haar functie optimaal kan vervullen. Dat kan alleen wanneer haar geloofwaardigheid op geen enkele manier te betwijfelen valt. Hierom moet duidelijk worden wat er onder het bewind van Ronald Prins wél is gebeurd, wat zijn rol is geweest, en hoe hij daar nu op terugkijkt. Daarom roepen we hem op de vragen alsnog te beantwoorden, zodat er geen mist blijft hangen rond zijn verleden, en daarmee rond de controle op onze geheime diensten door de TIB.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag