• Menu

0 recente resultaten

Foto: Markus Spiske

Minister De Jonge genomineerd voor Big Brother Awards Expertprijs

Op 22 januari wordt de Big Brother Awards Expertprijs uitgereikt aan de grofste privacyschender van Nederland. Een panel van deskundigen selecteerde zes kandidaten. In aanloop naar de avond van de uitreiking stellen wij de kanshebbers aan je voor. Vandaag presenteren wij de tweede: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge.

Fundamenteel problematisch

De minister wordt genomineerdDeze experts kiezen de grootste privacyschender in hun domein omdat hij met zijn Concept wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg Concept wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg het medisch beroepsgeheim te grabbel gooit. Het voorstel moet zorgfraude bestrijden, op zich een goed streven. De gekozen aanpak is echter fundamenteel problematisch. De minister wil dat er op grote schaal medische gegevens van burgers tussen heel veel instanties worden uitgewisseld. Dit is vanuit privacy-overwegingen onacceptabel.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Foto: Martijn Beekman / ministerie van VWS

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Foto: Martijn Beekman / ministerie van VWS

Veel te veel datastromen

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), alle 380 gemeenten, de Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie SZW, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, Wlz-uitvoerders, de zorgautoriteit en de zorgverzekeraars zouden patiëntgegevens moeten gaan verstrekken aan het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Maar ook moeten al deze gemeenten, zorguitvoerders en zorgverzekeraars aan elkaar gevoelige patiëntgegevens verstrekken.

ODA

De artsenfederatie KNMG is sterk gekant tegen dit wetsontwerpNieuwe fraudewet: onnodige inbreuk op beroepsgeheim. Deze organisatie heeft in 2016 de functie onafhankelijk deskundig arts (ODA) in het leven geroepen. Die kan bij signalen en verdenkingen van zorgfraude als onafhankelijk arts een oordeel gevenKNMG aan de slag met onafhankelijk deskundig arts als tussenpersoon bij onderzoek naar fraude in de zorg. Fraude kan dus nu al worden bestreden zónder schending van het medisch beroepsgeheim, waardoor het nieuwe voorstel niet alleen onnodig risicovol is, maar ook nog eens overbodig.

Vertrouwen

Patiënt en arts moeten in vertrouwen informatie met elkaar kunnen delen. Door het doorbreken van het medisch beroepsgeheim kunnen burgers er niet langer vanuit gaan dat hun medische gegevens bij de arts beschermd zijn. Ze zullen mogelijk informatie gaan achterhouden of zelfs zorg mijden, uit angst dat gevoelige gegevens bij overheidsinstanties of verzekeraars belandt. Deze inbreuk op de privacy heeft kwalijke gevolgen voor de zorg in Nederland en de volksgezondheid op langere termijn, en daarom is minister Hugo de Jonge als initiatiefnemer van het wetsvoorstel genomineerd voor de Big Brother Awards Expertprijs 2018.

Eerder werd De Jonges collega Wopke Hoekstra (Financiën) genomineerd omdat hij zijn Belastingdienst vertrouwelijke gegevens over het inkomen van burgers laat delen met verhuurders.

De uitreiking van de prijs vindt plaats op 22 januari in De Rode Hoed in Amsterdam.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag