• Menu

0 recente resultaten

Deze experts kiezen de grootste privacyschender in hun domein

Op 22 januari vinden de Big Brother Awards 2018Bij zijn is meemaken! Koop hier je kaartje plaats. Ook dit jaar delen we naast de Publieksprijs Je kunt nog steeds nomineren! ook de Expertprijs uit aan een grote privacyschender.

Dit jaar hebben we gekozen voor experts uit verschillende domeinen, zoals de zorg, het onderwijs en de woningmarkt. Elke expert gaat op zoek naar de grootste inbreuk op privacy binnen haar of zijn veld van expertise. Met elkaar bepalen ze wie uiteindelijk de Big Brother Awards Expertprijs 2018 verdient.

Carline van Breugel

Als voorzitter van studentenvakbond LSVb zet Carline van Breugel zich in voor meer inspraak voor scholieren en studenten tijdens hun studietijd. Eerder deed ze dit als bestuurslid bij het LAKS, daarna via de centrale medezeggenschapsraad van de Hogeschool van Amsterdam en vervolgens als bestuurslid van het Studenten Overleg Medezeggenschap. Ze volgt de master Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Mitchell Esajas

Mitchell Esajas studeerde bedrijfskunde en antropologie. Hij is voorzitter en medeoprichter van New Urban Collective, een netwerk voor studenten en young professionals van diverse culturele achtergronden. Vanuit NUC is hij betrokken bij initiatieven die bijdragen aan de dekolonisering van het onderwijs, diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt en bij het opzetten van The Black Archives.

Walter Etty

Walter Etty is voorzitter van ROVER, belangenorganisatie van OV-gebruikers. Daarnaast was hij voorzitter van ‘Samen op Reis’, een initiatief van overheden, vervoersbedrijven en consumentenorganisaties om goed OV te regelen. Als adviseur bij Andersson Elffers Felix helpt hij overheden, publieke- en private organisaties bij vernieuwingen op het gebied van zorg, cultuur en media. Hij was eerder o.a. wethouder van Financiën in Amsterdam, voorzitter van de Consumentenbond en lid van het Commissariaat voor de Media.

Jurenne Hooi

Dr. Jurenne Hooi was tot dit jaar directeur van MaDi Amsterdam, een stichting die inwoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen ondersteunt bij het oplossen van problemen in hun sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie. Ze ontwikkelde de methodiek 'Pop Up Your Life', een speciaal programma om mensen in armoede niet alleen te helpen met hun problemen, maar ook voort te bouwen op hun talent en kracht. Sinds kort is ze voorzitter van de Raad van Advies van Mental Health Caribbean, dat zich bezighoudt met de geestelijke gezondheidszorg in de Nederlandse Cariben.

Wim Jongejan

Wim Jongejan was ruim dertig jaar huisarts. Hij experimenteerde al in de jaren ‘80 met nieuwe computertechnologiën in de zorg. Door zijn nieuwsgierigheid kreeg hij niet alleen vroeg zicht op de mogelijkheden hiervan, maar ook op de risico’s. Hij publiceert hierover onder andere op HuisartsVandaag. Met chirurgische precisie fileert hij wat hij noemt ‘de juichtaal en mooipraat’ rond de electronische patiëntendossiers, zorgrobots en e-health.

Paula Sie

Paula Sie is werkzaam als senior jurist bij de Woonbond, de landelijke belangenbehartiger van huurders(organisaties) en woningzoekenden. De Woonbond vraagt aandacht voor het steeds duurder en schaarser worden van huurwoningen door middel van petities, demonstraties en zo nodig rechtszaken, zoals de collectieve actie tegen de Staat vanwege de privacyschending van 1,7 miljoen hurende huishoudens. Naast het geven van in- en externe juridische adviezen coördineert Paula de collectieve actie tegen de Staat en beheert zij het Juridisch Fonds van de Woonbond.

Linda Vermeulen

Linda Vermeulen komt als vakbondsbestuurder samen met werknemers in de detailhandel op voor onder andere loonsverhogingen. Zij bestrijdt de neiging van bedrijven om werknemers te reduceren tot factoren waarop allerhanden ratings moeten worden losgelaten. Hierop boekte zij samen met haar leden succes bij de Bijenkorf. In haar vorige functie was Linda woordvoerder van de voorzitter van de FNV, daarvoor werkte zij als journalist bij persbureau ANP.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag