• Menu

0 recente resultaten

We stappen naar de rechter om de sleepwet aan te vechten

Het kabinet heeft besloten de sleepwet per 1 mei in werking te laten treden, ook al komen er nog wetswijzigingen aan. Wij laten het er niet bij zitten en stappen samen met een brede coalitie van burgerrechtenorganisaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven naar de rechter.

Breed verzet tegen sleepwet

Al sinds de aankondiging van de sleepwet is er breed maatschappelijk verzet tegen het ongericht verzamelen van gegevens door de geheime diensten. Volgens ons zijn deze onderdelen van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in strijd met de grondrechten, zoals het recht op privacy, die burgers in Nederland beschermen. Ook bij het referendum over de sleepwet heeft een meerderheid van de stemmers zich tegen de wet uitgesproken.

Kabinet spreekt voor zijn beurt

In reactie op het referendum heeft het kabinet een aantal minimale wetswijzigingen voorgesteld. Tegelijkertijd heeft het kabinet besloten de wet per 1 mei in werking te laten treden, voordat de Tweede en Eerste Kamer zich over deze wijzigingen heeft kunnen uitspreken. Dat betekent dat er ook geen wijzigingen aangebracht kunnen worden die de wet in overeenstemming brengen met de grondrechten. Dat terwijl de inbreuk op die grondrechten wel per 1 mei start. Dat is natuurlijk gek.

Deze wet doorvoeren zonder naar de kritiek van de tegenstemmer te luisteren en het parlement de gelegenheid te geven om wetswijzigingen te verbeteren, kan natuurlijk niet.

Daarom vragen we de rechter om de werking van de wet uit te stellen tot de wetswijzigingen definitief zijn. Zo wordt voorkomen dat er per 1 mei onnodig inbreuken op de grondrechten wordt gemaakt. We doen dat samen met een brede coalitie.

We werken samen met een brede coalitie

De coalitie bestaat uit Bits of Freedom, Privacy First, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Free Press Unlimited, Greenpeace International, Waag Society, BIT, Voys, Speakup en het Platform Bescherming Burgerrechten, en wordt gecoördineerd door het Public Interest Litigation Project (PILP). De procesvertegenwoordiger van de coalitie is Boekx Advocaten.

Update 18-04-2018: twee organisaties toegevoegd: Greenpeace International en Waag Society.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag