ACM: T-Mobile mag doorgaan met schenden netneutraliteit

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft vandaag besloten dat T-Mobile met haar dienst “Datavrije Muziek” door mag gaan met schending van het principe van netneutraliteit. Bits of Freedom kan zich niet vinden in het besluit en zal dit besluit aanvechten.

Bits of Freedom gaat beslissing ACM aanvechten

Zonder twijfel overtreedt T-Mobile met haar dienst Datavrije Muziek het principe van netneutraliteit. Daarom deden we een paar maanden geleden een verzoek aan toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) om T-Mobiles abonnement te toetsen aan de nieuwe Europese regels die netneutraliteit beschermen. Vandaag deed de ACM uitspraakACM: "T-Mobile mag dienst in de lucht houden": T-Mobile zou zich aan de wet houden. Omdat we het daarmee oneens zijn gaan we deze uitspraak aanvechten.

Zolang je maar in de pas loopt

De hele beslissingDe ACM publiceerde ook de tekst van de afwijzing is nogal lang en juridisch. De ACM stelt in haar beslissing dat T-Mobile geen muziekdiensten discrimineert, “zolang deze voldoen aan de door T-Mobile gestelde voorwaarden.” Ja, duhuh, dat is nou net het probleem! T-Mobile stelt allerlei eisen aan die muziekdiensten en bepaalt daarmee welke ervan in aanmerking komen voor een voorkeursbehandeling. Als zo’n muziekdienst bijvoorbeeld niet wil dat T-Mobile het beeldmerk van de dienst gebruikt, dan heeft de dienst pech. Als de muziekdienst haar systemen niet naar de wensen van T-Mobile kan of wil inrichten, dan heeft de dienst het nakijken.

Ook vindt de ACM dat jouw vrijheid of die van de aanbieder van een muziekdienst niet wordt ingeperkt. Dat is niet verrassend als je je bedenkt dat de ACM geen oog lijkt te hebben voor de effecten van diensten als T-Mobile’s Datavrije Muziek op het innovatieve karakter van het internet. Eén van de krachtige eigenschappen van het internet is juist dat elke computer, en daarmee elke dienst en gebruiker, voor elke gebruiker en aanbieder even makkelijk bereikbaar is. Zo’n dienst als die van T-Mobile gaat daar lijnrecht tegenin door sommige diensten een voorkeurs­behandeling te geven.

Ook heeft de ACM, afgaande op de tekst van de beslissing, zich niet afgevraagd wat andere providers gaan doen als dit al toegestaan wordt en wat het effect hiervan zal zijn op de vrijheden van internetgebruikers.

Ook een gids kan verdwalen

Met dit oordeel ondermijnt de ACM de innovatieve kracht van het internet voor heel Europa. Door de jarenlange voortrekkersrol van Nederland op het gebied van netneutraliteit kijkt iedereen in Europa naar de handhaving in Nederland. In de rest van Europa doen momenteel verschillende toezichthouders onderzoek bij andere providers naar soortgelijke abonnementen. Maar daar heeft men nog geen beslissing genomen, in afwachting van de ACM. Het niet strikt handhaven van het principe van netneutraliteit door de ACM is een gemiste kans. Omdat we jouw vrijheid belangrijk vinden én van mening zijn dat Nederland hier een voorbeeld­functie heeft, gaat Bits of Freedom deze beslissing aanvechten.

Wat ging hier aan vooraf?

Bits of Freedom maakt zich al meer dan zeven jaar sterk voor netneutraliteit. Nederland liep Europees voorop door in 2012 netneutraliteit in de wet te verankeren. Sinds eind 2015 gelden soortgelijke regels voor heel Europa. Sindsdien zoeken providers voortdurend de grenzen van die regels op. T-Mobile deed dat onder meer met het abonnement Datavrije Muziek. Al eerder oordeelde de ACM dat deze dienst in strijd was met de Nederlandse uitleg van die Europese regels. T-Mobile ging daarover naar de rechter en werd in het gelijk gesteld. Bits of Freedom deed daarna een handhavingsverzoek. Vandaag besliste de ACM op ons verzoek.

Netneutraliteit is de vrijheid van de internetgebruiker

Bits of Freedom vindt dat als je toegang tot het internet krijgt, je toegang tot het hele internet moet krijgen. Jijzelf, en niet jouw internetprovider, moet bepalen wat je op internet doet. Het klinkt als een mooi aanbod: onderweg op je telefoon naar Spotify luisteren zonder dat het ten koste gaat van je bundel. En op de korte termijn is het dat misschien ook. Maar als één of enkele diensten door providers goedkoper worden aangeboden dan concurrerende alternatieven, levert dat een oneerlijk voordeel op en wordt concurrenten en nieuwkomers een gelijke kans om op eigen verdienste klanten voor zich te winnen ontnomen.

T-Mobile's Datavrije Muziek

T-Mobile's "Datavrije Muziek" is in strijd met het principe van netneutraliteit. T-Mobile doet dat met Datavrije Muziek, een abonnement waarbinnen muziekdiensten hun service kunnen aanbieden zonder dat dat ten koste van jouw bundel gaat. Maar de T-Mobile's abonnement werkt wel alleen met een kleine groep muziekdiensten. Dat komt omdat T-Mobile bepaalt wat een "legale muziekstreamdienst" is en bovendien allerlei eisen stelt aan de aanbieders. Als zo'n aanbieder daar niet in kan of wil meegaan, valt zij buiten de boot. Hoewel T-Mobile claimt dat elke dienst mee mag doen is de praktijk een stuk weerbarstiger: maanden na de introductie is slechts een kleine groep muziekdiensten aangesloten.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.