• Menu

0 recente resultaten

Handhaving auteursrecht kan niet zonder respect voor rechten gebruiker

In een brief aan drie ministeries hebben we onze zorgen geuit over de plannen van de Europese Commissie. Die wil dat auteursrechthebbenden mogen bepalen wat jij op platformen zoals Facebook en YouTube mag publiceren. Een grote aanslag op jouw vrijheid als internetgebruiker.

Hoe zat het ook alweer?

De Commissie wil dat aanbieders van webhosting en platformen zoals Facebook monitoren wat hun gebruikers publiceren. Elke tekst, foto en filmpje dat jij online wil zetten zou dan eerst door een filter van de entertainmentindustrie gehaald moeten worden. Gelukkig heeft ook ons kabinet twijfels over het voorstel (droge pdf alert). Ze zegt de balans tussen “de gerechtvaardigde belangen van rechthebbenden enerzijds en die van gebruikers en anderen anderzijds” te missen. Het kabinet neemt dan ook “vooralsnog een kritische grondhouding in” en wil eerst graag van stakeholders – dat ben jij en zijn wij ook – horen.

Wat hebben wij gedaan?

Daarom hebben we een brief aan de drie verantwoordelijke ministeries gestuurd, zie hieronder. Daarin hebben we aangegeven dat het voorstel twee belangrijke beginselen in de handhaving van het auteursrecht ondermijnt. In de eerste plaats zijn aanbieders nu, onder voorwaarden, gevrijwaard van aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie die door hun gebruikers via hun platform wordt gepubliceerd. In de tweede plaats mogen aanbieders niet gedwongen worden de informatie die hun gebruikers (willen gaan) publiceren preventief te monitoren en filteren om inbreuken op de rechten van derden te voorkomen. Het loslaten van deze twee beginselen heeft verstrekkende gevolgen voor de vrijheid van internetgebruikers.

Wat kun jij doen?

De consultatie van de drie verantwoordelijke ministeries eindigt op 1 december. Wil je weten hoe het afloopt? Hou onze website dan in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Naar verwachting zal begin volgende jaar het circus in Brussel losbarsten en er komen dan genoeg momenten om van je te laten horen.

Onze hele reactie met uitgebreide uitleg vind je hieronder:

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag