Two Dutch telcos fined for net neutrality violations

Sleepnet of hengel? Verwarring in de Kamer

We stellen graag aan je voor: Inge Wannet
DOSSIER: Geheime diensten

Gistermiddag debatteerde de Tweede Kamer met minister Plasterk over de invoering van een massale communicatietap. De Tweede Kamer wilde antwoord op een belangrijke vraag: Is het nou wel of niet massaal opvangen van data?

Tijdens het debat bleek dat alle aanwezige partijen akkoord gaan met het verruimen van de bevoegdheden van de geheime diensten, maar niet als dat betekent dat ongericht de kabel mag worden onderschept. Daarnaast moeten er zware waarborgen in de wet worden opgenomen.

Minister Plasterk herhaalde keer op keer dat er er sprake zou zijn van een gericht onderzoek op de kabel. Er is immers een doelgerichte last nodig van de minister. Dat wil zeggen dat de minister voor een specifiek omlijnd doel toestemming moet geven voor de massale onderschepping van data. Dat is een mooi woordspelletje.

Doelgericht
Je kunt namelijk wel zeggen dat je heel doelgericht bulkdata gaat onderscheppen, maar ”doelgericht” zegt niets over de hoeveelheid informatie en de gerichtheid van de interceptie zelf. Om een voorbeeld te geven: het is heel doelgericht om te zoeken naar ”jihad”, maar als je heel Nederland daarop tapt om op dat woord te zoeken, is het nog steeds ongericht.

Bovendien gaat het volgens Plasterk specifiek om het zoeken naar onbekende dreigingen, waaronder dus ook personen die nu nog niet in het vizier van de geheime dienst zijn. Er zal dus in het proces van ”bulk-interceptie” naar ”gericht zoeken” altijd van erg ruim naar minder ruim gegaan worden. De minister zegt zelf in zijn brief al: “Hoe verder in het proces wordt gekomen zal het doel steeds concreter dienen te worden geformuleerd.” Dat laat dus veel ruimte voor een brede interceptie van informatie.

Dan kun je wel vervolgens in die grote zak met informatie gerichter gaan zoeken, zoals ook wordt voorgesteld, maar dat neemt niet weg dat daarvoor een sleepnet is uitgeworpen van de H.M.S. Plasterk. En of je vervolgens een speer in die gevangen vissen steekt of niet; dat net is al binnengehaald.

Toekomstig debat
Het lijkt erop dat de discussie in het parlement over twee dingen zal gaan. Een: Is de bevoegdheid gericht of ongericht? En twee: Hoe zwaar zullen de waarborgen zijn?

Nut en noodzaak
Wij missen nog steeds het antwoord op twee cruciale vragen: Waarom is de bevoegdheid noodzakelijk? En, als deze bevoegdheid zo gericht is, wat is dan het verschil met de al bestaande mogelijkheden om gericht communicatie op de kabel af te tappen? Plasterk en Hennis gaven hier een even kort als nietszeggend antwoord op. Plasterk vindt de bevoegdheid cruciaal voor de AIVD, Hennis gooit het op de verslechterde informatiepositie van de dienst.

Vrij vertaald betekent dat dus: het is nodig, want het is nodig. Er is niet duidelijk waarom de bevoegdheid dan cruciaal is, of waarom de informatiepositie zo verslechterd is en of er geen andere, minder zware, bevoegdheden zijn die hetzelfde kunnen bereiken. Wij vinden dat er duidelijk moet komen op deze vragen.

Als de voorbereidingen volgens planning verlopen dan zal in april een internetconsultatie gaan volgen. Wij gaan daar natuurlijk op reageren en we houden je op de hoogte, zodat je weet wat er speelt en je je mening kunt geven tijdens de consultatie.

 1. Jaap Vegter

  Kijk eens naar https://www.privacybarometer.nl/brieven/12157/Acht_suggesties_voor_effectieve_AIVD_en_MIVD waarin (onderaan) een link staat naar een brief die naar de tweede kamer is gestuurd. Geen korte brief, wel doordacht en compleet. De brief schiet het wetsvoorstel af met een reeks argumenten.

 2. hawick

  Als een overheid nu al jaren achtereen via alle betrokken politici en hoge ambtenaren communiceert dat ze geen antwoord wil geven op vragen over verantwoording, dan is er maar een [1] conclusie.
  Maar daarvoor moet je wel alle betekenissen kennen van het werkwoord corrumpere in het Latijn.

  Mijn conclusie is:
  De overheid en de ambtelijke top van Nederland is kennelijk corrupt.

  Het feit dat er zelfs vrijwel geen ‘goede’ ambtenaren en maar weinig ‘goede’ politici door gewone burgers te herkennen zijn, is een teken aan de wand!!! Hun zelfreinigend vermogen is nul!!

  Elke ambtenaar en elke politicus/a dient zich naar de bevolking toetsbaar op te stellen.

  Zo niet dan hebben ze DE kernwaarde van een democratisch bestel niet begrepen en dreigt machtsmisbruik en willekeur.

  Wat dat betreft is het mooi dat men in Engeland een ambtenaar een civil servant noemt.
  Servant van het latijn: servus = slaaf of dienaar, of servare = dienen.
  Dat geeft beter aan wat de plaats van elke ambtenaar in de maatschappij is. Die feedback hebben ze in Nederland te weinig gehad.

  De overheid als mega-organisatie is een middel om de voordelen van een complexe maatschappij te realiseren voor de burgers. Daar is niks mis mee, als het maar goed bestuurd wordt.

  Dus beslist geen speeltuin voor potentaten of machtswellustelingen.

  Er gaan jaarlijks nog steeds heel veel meer mensen dood in Nederland door ambtelijke verspilling en wanbestuur dan door terrorisme.

  Want wat al verspild is komt niet beschikbaar waar het echt nodig is.

  Daar kan ik vele zeer cynische sommetjes over maken.

  Objectief gezien heeft de burger echt alle reden om banger te zijn voor de overheid [of eigenlijk de ambtenaren en politici] dan voor terrorisme.

  In de gezondheidszorg mogen hulpverleners maximaal E 80.000 uitgeven per jaar extra overleving per patient. Maar de overheid gooit wel tientallen miljarden gewoon weg [cijfers o.a. afkomstig van de Rekenkamer].

  Dus we kunnen simpel rekenen met ca. 6.5 miljoen per mensenleven vanaf geboorte. Dus per miljard verspilling een equivalent van 160 doden. En als we van de gemiddelde resterende levensverwachting uitgaan zelfs 320.

  Hoeveel doden vallen er per jaar door terrorisme in Nederland. Over 25 jaar gemiddeld nog geen 10.

  Laten we heel optimistisch er van uit gaan dat de overheid nu 90% van alle terroristische aanslagen voorkomt. [Ik geloof daar beslist niet in].
  Dan zou dat op jaarbasis opleveren: 40 jaar overleving gewonnen per voorkomen dodelijke aanslag].
  Dan zou alles wat we doen op dit dossier samen niet meer dan 300.000.000 E mogen kosten, want anders zijn we ondoelmatig bezig met ons geld.

  Alleen al alle ziekenhuizen samen hebben sinds 2007 gemiddeld elk al meer dan een miljoen subsidie hiervoor ontvangen …… en het kost ze zelf ook nog steeds klauwen met geld……..

  en er wordt nog heel heel heel veel meer uitgegeven ……….
  maar een niet gering deel hiervan valt onder Staatsgeheim……..

  Dit is het punt om de overheid een harde grens te stellen !!!

  Waarom ? Waarom moeten burgers afstand doen van alle privacy ?

  Ik vind daarom dat elke minister gedurende zijn hele ambtstermijn naakt publiek ten toon moet worden gesteld, zonder enige vorm van privacy, dag en nacht, tot deze gekte over is. En permanent camera toezicht, met minimaal honderden webcams tegelijk op hen gericht. Ze zijn een dusdanig groot gevaar voor de democratie en de rechtstaat, dat dergelijke drastische maatregelen dringend nodig zijn. Alle burgers moeten toezicht kunnen houden op hen middels internet.

  Ze zijn te gevaarlijk om onbewaakt te laten!!!

  Zoals je hebt kunnen lezen motiveer ik wel, waarom, naar mijn mening, de privacy van deze hele kleine groep mensen maar moet worden opgeofferd aan het algemene belang.

  En ik wil graag de discussie opstarten om dergelijk webcamtoezicht ook in te voeren voor burgemeesters, wethouders en topambtenaren.

  Enkelbanden met GPS-trackers is voor hen niet genoeg. Weg met alle achterkamer gekonkel.

  Maar niet invoeren voor aleer het democratisch proces volledig is doorlopen!! We zijn ten slotte een rechtstaat en dat willen we vooral blijven.

 3. Henk

  Gegeven de bewoordingen van de minister:
  Bij sleepnetsurveillance wordt uiterst doelgericht te werk gegaan, iedereen is immers doelwit.

 4. Anoniem

  Als een regering geen vertrouwen heeft in haar burgers hoe kunnen de burgers dan hun regering vertrouwen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.