Netneutraliteit: de laatste stand van zaken

Deze week vergaderen de Europese lidstaten over de nieuwe wetgeving voor telecommunicatie. In Brussel zullen zij misschien één van de laatste stappen zetten richting het afschaffen van roaming, maar vooral ook richting het vastleggen van netneutraliteit in de EU. De manier waarop dat laatste gebeurt is van groot belang voor de burgerrechten in Nederland en Europa. Daarom dringen wij in een brief aan de ministers aan op een tekst voor sterke netneutraliteit .

De Raad van de Europese Unie (de vertegenwoordigers van de EU lidstaten) vergadert al een tijd over de Telecomverordening, een wet die voor alle lidstaten het telecombeleid gaat regelen. Onder het voorzitterschap van Italië leek het er op dat de Raad aanstuurde op een compromisvoorstel. Daarin zou netneutraliteit alleen als vaag principe worden opgenomen, zou prijsdiscriminatie gewoon mogelijk blijven, en stond veel ruimte voor uitzonderingen. Zo zouden internetproviders afspraken kunnen maken om bepaald verkeer te belemmeren ten behoeve van diensten die een bepaalde kwaliteit eisten. Maar dat laatste was breed geformuleerd en gaf diezelfde providers vrij spel om veel te blokkeren. Met andere Europese burgerrechtenorganisaties hebben we toen een brief gestuurd naar het Italiaans voorzitterschap om van dat compromis af te zien.

Sinds januari heeft Letland het stokje overgenomen van Italië. In een brief aan de rest van de lidstaten geeft Letland aan het eerdere compromisvoorstel als uitgangspunt te gebruiken. Wij vinden het essentieel om de ministers nog eens duidelijk te maken netneutraliteit goed te regelen, dus schreven we met andere burgerrechtenorganisaties een brief naar de onderhandelaars.

Wij geven aan dat het van groot belang is om prijsdiscriminatie expliciet te verbieden. Dus ook zero rating, waarvan we al eerder aangaven dat het schadelijk is. Als dat niet gebeurt, geven we grote bedrijven de effectieve controle om in grote mate te bepalen wat er met onze internetconnecties gebeurt. Ook geven we met zero rating diezelfde bedrijven de middelen om hun machtspositie te consolideren. Stel je bijvoorbeeld voor dat een grote internetprovider jou allerlei gratis diensten kan bieden. Dat maakt die internetprovider veel aantrekkelijker ten opzichte van anderen die misschien niet het budget hebben om dat te kunnen doen.

Daarnaast zou het compromisvoorstel de Nederlandse netneutraliteitsbepalingen om zeep kunnen helpen. Dit is een Europese wet die dezelfde materie regelt, en Europese wetgeving gaat voor boven de Nederlandse. Daarom hebben wij samen met onze Europese partnerorganisaties vandaag een brief gestuurd naar de onderhandelaars. We willen dat ze dit advies meenemen. Als de Raad een goede conclusie hierover bereikt, moet het voorstel nog worden uitonderhandeld met het Europees Parlement en de Europese Commissie voordat het wetsvoorstel definitief wet wordt. Wij blijven het proces volgen en zorgen dat netneutraliteit ook op Europees niveau goed wordt geregeld.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.