• Menu

0 recente resultaten

Nederland heeft lak aan waarborgen bewaarplicht-wet

Dankzij de bewaarplicht slaat jouw provider op met wie je hebt gebeld en waar jij het afgelopen jaar met je smartphone bent geweest. Ook alle verkeersgegevens van je internetverbinding worden een half jaar bewaard. Deze grote schuldpresumptie kent in theorie waarborgen in de bewaarplicht-wet. In de praktijk is de minister van Veiligheid en Justitie laks en voldoet Nederland niet aan haar wettelijke plichten. De noodzaak van de bewaarplicht is nu onmogelijk te controleren.

Evaluatie
De bewaarplicht-wet moet geëvalueerd worden. Maar we wachten nog steeds op de naleving van deze wettelijke plicht. Dat is onacceptabel. Negen maanden na de deadline hebben de Eerste en Tweede Kamer nog steeds geen duidelijkheid over de (in)effectiviteit van de bewaarplicht.

Transparantie
De minister heeft niet alleen een plicht tot evaluatie, maar ook een plicht om jaarlijks te publiceren hoe vaak providers gegevens aan de overheid verstrekken. Na een Wob-procedure bij het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat de minister zich niet bezighoudt met het naleven van deze plicht; documenten over deze statistische gegevens zijn meer dan een jaar oud! Omdat de overheid weigert informatie te verstrekken hebben de providers zelf om opheldering gevraagd. In de tussentijd hebben we geen zicht hoe vaak de overheid onze gegevens opvraagt.

Kortom: de minister van Veiligheid en Justitie neemt veel te lang de tijd om een evaluatie te schrijven en inzicht in statische gegevens te geven. Daarom is het het extra onacceptabel dat de minister zijn eigen wetten niet naleeft. Al verbaast het ons niet dat het zo lang duurt; wij zouden het ook lastig vinden om de noodzaak van de bewaarplicht aan te tonen.

 

Nieuws over de bewaarplicht uit Europa

In Denemarken bleek in mei 2013 dat na 5 jaar uitgebreide internetsurveillance op alle haar burgers, de bewaarplicht bar weinig nut heeft voor de politie. Maar dat is niet wat de regering wil horen. Een officiële evaluatie wil Denemarken dan ook voor de derde keer uitstellen.

In Slovenië vocht de informatie-commissaris de implementatie aan van de bewaarplicht in maart 2013 bij het grondwettelijk hof. De uitspraak zal volgend jaar komen.

In Oostenrijk stelde het grondwettelijk hof in januari 2013 vragen aan het Europese Hof over de bewaarplicht en interpretatie van Europese grondrechten, na een klacht namens 11 139 burgers.

In Slowakije vochten op 9 oktober 2012 parlementsleden de implementatie van de bewaarplicht aan bij het grondwettelijk hof.

 

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag