ACTA: de week van 24-27 april samengevat

Vorige week schreven we over Brusselse drukte rondom ACTA. We beloofden toen om samen te vatten wat alle debatten, presentaties en stemmingen hebben opgeleverd. Hier een verslag van wat er is gebeurd:

1. Vernietigend rapport EDPS (dinsdag 24 april 2012)

Dinsdag publiceerde de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming – de European Data Protection Supervisor (EDPS) – een (tweede) advies over ACTA. De EDPS stelt daarin dat de maatregelen waarin ACTA voorziet grote inbreuk kunnen maken op de fundamentele rechten van burgers. Samengevat: (1) de vergaande monitoringpraktijken die ACTA mogelijk maakt, kunnen grote gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van burgers; (2) een aantal handhavingsmaatregelen in ACTA zal leiden tot een verwerking van persoonsgegevens door internet service providers die in strijd is met Europese privacyregels; en (3) ACTA bevat onvoldoende duidelijk omschreven waarborgen, zoals effectieve rechtsbescherming, eerlijke rechtspleging (due process) en het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens.

2. ITRE verdeeld over ACTA (dinsdag 24 april 2012)

Tijdens de vergadering van de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) presenteerde rapporteur Amelia Andersdotter haar conceptrapport, dat ACTA afwijst. Ze kreeg steun van leden van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D), maar een aantal leden van de Europese Volkspartij (EVP) was het niet met haar eens. Het ligt dan ook voor de hand dat deze leden nog amendementen in zullen dienen. Het is te hopen dat deze er niet doorheen komen.

3. Liberalen spreken zich tegen ACTA uit (dinsdag 24 april 2012)

De Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE; 85 van de 754 Europarlementariërs) sprak zich uit tegen ACTA omdat het tekortschiet in het vinden van een juiste balans tussen de bescherming van intellectueel eigendom en mensenrechten. ALDE is wel vóór de bestrijding van namaakmiddelen en het tegengaan van online piraterij, maar alleen op basis van een sectorale aanpak en een transparant en publiekelijk mandaat.

Deze opstelling van ALDE is natuurlijk goed nieuws in de strijd tegen ACTA, maar voorzichtigheid is op zijn plaats: ALDE is altijd erg verdeeld over de handhaving van intellectueel eigendomsrecht en ook in dit geval is er slechts een kleine meerderheid tegen ACTA. Het is daarom belangrijk om leden van ALDE van de bezwaren tegen ACTA te blijven overtuigen.

4. INTA: Martin tegen ACTA en stemming uitgesteld (woensdag 25 april)

Tijdens de vergadering van de Commissie Internationale Handel (INTA) presenteerde David Martin zijn conceptrapport dat ACTA afwijst. Als alternatief suggereerde hij dat de onderhandelingen over ACTA wellicht kunnen worden heropend. Een slecht plan, want de bezwaren tegen ACTA zijn zo fundamenteel en omvangrijk dat het verdrag oplappen geen optie is: ACTA moet helemaal en definitief van tafel.

Verder besloot INTA de andere commissies (JUR, DEVE, ITRE en LIBE) meer tijd te geven om over ACTA na te denken. INTA stelde haar eigen stemming daarom met een maand uit, tot juni. Net op tijd vóór de stemming in het Europarlement, begin juli.

5. Ook JURI stelt stemming over ACTA uit (woensdag 25 april)

Ook de Commissie Juridische Zaken (JURI) stelde haar stemming uit, tot 30 mei. Dit gebeurde op initiatief van rapporteur Marielle Gallo, die eerder zorgde voor een versneld beslissingsproces door de mogelijkheid tot amenderen eruit te knippen. Als reden voor het uitstel werd de EDPS-opinie van dinsdag 24 april genoemd; deze zou Gallo nog in haar rapport willen verwerken. Er wordt echter ook wel beweerd dat het uitstel een politieke manoeuvre is die verdere weerstand tegen ACTA moet voorkomen. Door het uitstel is het namelijk maar de vraag of JURI nog over ACTA zal stemmen vóór INTA.

6. LIBE vraagt Commissie om opheldering over EDPS-advies (donderdag 26 april)

Na het advies in eigen kring te hebben besproken, heeft de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) de Europese Commissie gevraagd schriftelijk te reageren op het EDPS-advies. Rapporteur Dimitrios Droutsas wil dit antwoord nog verwerken in zijn conceptrapport.

Conclusie: het blijft spannend!

Zet de volgende data dus vast in je agenda:

JURI: 30 mei (debat), 31 mei (stemming)
DEVE: 8 mei (deadline amendementen), 4 juni (stemming)
ITRE: 31 mei (stemming)
LIBE: 3 mei (publicatie conceptrapport), 8 mei (presentatie conceptrapport), 14 mei (deadline amendementen) en 21 mei (stemming)
INTA: 20-21 juni (stemming)

En houd natuurlijk onze website en Twitter-account in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

 

*UPDATE: data voor commissie DEVE aangepast. Andere updates en wijzigingen van de agenda zullen we hier doorlopend doorvoeren.*

 

 

 

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.