Brusselse weerstand tegen ACTA groeit met de dag

Bij een bijeenkomst van de Sociaaldemocratische fractie op 12 april liet Europarlementariër en ACTA-Rapporteur David Martin weten dat hij het Europarlement zal adviseren tegen ACTA te stemmen. Brussel zet daarmee opnieuw een stap in de goede richting.

Advies ACTA-Rapporteur: “stem tegen”

Na wikken en wegen ziet Martin niet hoe de voordelen van het verdrag opwegen tegen de nadelen. Zo zegt hij: als ACTA niets verandert aan Europees recht, dan zie ik niet wat het Europa oplevert anders dan internationale samenwerking. Verder maakt hij zich zorgen over het onderscheid dat ACTA maakt tussen commercieel en privé-gebruik. Kortom: “the hopes do not balance the fears”. En daarom luidt het advies van Martin aan het Europees Parlement: “stem tegen”.

Wat betekent dit in de strijd tegen ACTA?

Weer een stap in de goede richting. En hopelijk doet dit goede voorbeeld de volgende partijen volgen:

De Rapporteur betrekt bij zijn beslissing over ACTA de mening van vier commissies. De Commissie Juridische Zaken (JURI) en de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE) hebben een positief concept-rapport over ACTA gepubliceerd. Het concept-rapport van Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) is negatief. De Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) moet haar concept-rapport nog publiceren. Elke commissie moet het concept-rapport na een “exchange of views” goedkeuren. De commissie kan ook een amendement voorstellen. Niettemin geeft het concept-rapport een goede indicatie van het standpunt van desbetreffende commissie. Op basis van de definitieve rapporten brengt de Rapporteur een concept-rapport uit waar zijn commissie, de Commissie Internale Handel (INTA), naar verwachting op 29-30 mei over zal stemmen. De beslissende stem van het Europarlement volgt ongeveer een week later. Zie ook deze infographic:

Hoe het Europarlement zal stemmen is nog onzeker. Hannes Swoboda, leider van de Sociaaldemocratische fractie (met 190 van de 754 zetels de op één na grootste fractie), liet eerder weten tegen ACTA te zijn en zijn fractie overeenkomstig te zullen adviseren. Ook de Liberaaldemocraten (85 zetels) en Groenen (58 zetels) lijken grotendeels tegen ACTA. De vraag is dus vooral wat de Christendemocraten (271 zetels) van ACTA vinden en of er in de rest van het Europarlement voldoende tegenstanders te vinden zijn.

Trek Brussel over de streep

Moedig Brussel aan en trek de achterblijvers en twijfelaars over de streep. Hoe? Herinner je je het succes van de demonstraties op 11 februari in heel Europa? Op zaterdag 9 juni doen we dat nog eens. Want dan is het  European Action Day en kun je je protest tegen ACTA tot in Brussel laten horen. Om mensen op te roepen mee te demonstreren is het volgende filmpje gemaakt:

* UPDATE: vierde paragraaf over commissies aangepast en infographic toegevoegd *

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.