Kamer eist moratorium op anti-namaakverdrag ACTA

Eerder schreven wij dat alle voorbereidende documenten over ACTA openbaar moeten worden, voordat het parlement kan beslissen of zij dit verdrag goedkeurt. Want pas dan kan worden ingeschat wat de gevolgen voor de gemiddelde internetter zijn. Maar Minister Verhagen wil onze volksvertegenwoordigers alleen inzage geven mits hun een spreekverbod wordt opgelegd. Deze week discussieerde de kamer over die absurde zwijgplicht. En de uitkomst?

Goed nieuws. Een meerderheid van de kamer ondersteunt een voorstel van D66 voor een moratorium op de behandeling van ACTA totdat alle stukken openbaar zijn. VVD en CDA hielden zich afzijdig en wilden ACTA niet in behandeling nemen totdat de minister uit zou leggen waarom hij deze stukken geheim wilde houden. Maar gelukkig steunden PVV, GroenLinks, SP en PvdA het voorstel van D66 wel, zodat hiervoor een ruime Kamermeerderheid bestaat.

Lees meer in onze brief aan het parlement (PDF), waarin we schrijven dat ACTA, afhankelijk van de interpretatie, verstrekkende gevolgen kan hebben voor de communicatievrijheid en de privacy van de Nederlandse burger. Daarom is het onacceptabel dat Verhagen deze stukken geheim probeert geheim te houden.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.