• Menu

0 recente resultaten

Absurde zwijgplicht over ACTA blokkeert publiek debat

Het Nederlandse parlement moet binnenkort besluiten of zij het omstreden anti-piraterijverdrag ACTA goedkeurt. Omdat ACTA in het geheim is onderhandeld wilde het parlement graag weten wat precies besproken is. Na wat uitstel zegde minister Verhagen onlangs toe dat hij de onderhandelingsdocumenten ter inzage wil leggen, maar alleen als het parlement alles wat het daaruit leert geheim houdt. Onacceptabel: het parlement moet vrijuit kunnen spreken over de gevolgen van dit verdrag.  Bits of Freedom roept de Tweede Kamerleden daarom op om deze absurde zwijgplicht niet te accepteren.

Parlementsleden moeten in alle openheid kunnen debatteren over de gevolgen van ACTA. Want in onze brief aan het parlement (PDF) schrijven we dat ACTA, afhankelijk van de interpretatie, verstrekkende gevolgen kan hebben voor de communicatievrijheid en de privacy van de Nederlandse burger:

  • ACTA leidt mogelijk tot een three strikes-regime: internetproviders kunnen verplicht worden om downloaders van internet af te sluiten.
  • ACTA kan in één klap een groot aantal individuele internetgebruikers criminaliseren: want downloaden zonder toestemming is onder ACTA strafbaar en het verdrag kent geen uitzondering voor downloaden voor privé-gebruik.
  • En ACTA kan de privacy van internetgebruikers aantasten, want gegevens van internetters zouden kunnen worden opgevraagd zonder dat bewezen hoeft te worden dat auteursrechtinbreuk is gepleegd.

Juist op het punt van die interpretatie biedt de tekst van ACTA echter geen helderheid. Daarom moeten deze bepalingen worden geïnterpreteerd aan de hand van de voorbereidende documenten. Deze onderhandelingsdocumenten zijn echter niet openbaar: ACTA is namelijk in het geheim onderhandeld.

En nu het parlement deze stukken wilde inzien legt de minister onze parlementsleden ook nog een zwijgplicht op. Daardoor kunnen onze volksvertegenwoordigers hun conclusies over deze stukken niet delen met het brede publiek. Dat blokkeert een onderbouwd debat over de gevolgen van ACTA. Kamerleden zouden daarom deze eis van Verhagen niet moeten accepteren.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag