e-G8: regeringsleiders erkennen belang open internet

Vorige week kwamen in Deauville te Frankrijk wereldleiders bij elkaar om te praten over wereldwijde uitdagingen tijdens de G8 conferentie. Voorafgaand hieraan organiseerde de Franse president Sarkozy voor de eerste keer de e-G8 bijeenkomst die zich vooral op internet richt. Van te voren waren wij en anderen bezorgd dat Sarkozy de conferentie zou gebruiken om een lans te breken voor een wereldwijd gecontroleerd internet. Maar nu het verslag is gepubliceerd blijkt dat de conferentie wel degelijk wat goeds heeft opgeleverd.

Van te voren kreeg de organisatie van de conferentie stevige kritiek. Digitale burgerrechtenbewegingen waren niet uitgenodigd voor de conferentie, die mede-gefinancierd was door o.a. Google, Orange, Ebay en Microsoft. Hierdoor was er van te voren veel kritiek. Auteur en internetactivist Cory Doctorow sloeg de uitnodiging om de discussie bij te wonen af met de woorden:

“I believe it’s a whitewash, an attempt to get people who care about the Internet to lend credibility to regimes that are in all-out war with the free, open ‘Net.”

Vanwege het gesloten karakter van de conferentie en de angst dat Sarkozy een voorstel zou willen doen voor een gecontroleerd internet, kwamen verschillende belangenorganisaties in actie. Zo hield de Franse tegenhanger van Bits of Freedom, ‘La Quadrature du Net‘, een geïmproviseerde persconferentie en bood Acces een petitie aan. Hierin deden zij een oproep aan de wereldleiders voor het behoud van een open en neutraal internet, zonder vergaande controle door overheden.

Of de deelnemers van de e-G8 hier naar geluisterd hebben is niet te zeggen, maar in het hun uiteindelijke standpunt benadrukken zij wel degelijk het belang van open internet:

“The openness, transparency and freedom of the Internet have been key to its development and success”

Ze vervolgen met:

“Freedom of opinion, expression, information, assembly and association must be safeguarded on the Internet as elsewhere. Arbitrary or indiscriminate censorship or restrictions on access to the Internet are inconsistent with States’ international obligations and are clearly unacceptable.”

Ook geven ze aan dat de bescherming van persoonlijke gegevens en online privacy essentieel is. De commissie ziet dat veel mensen niet goed beseffen wat er met hun gegevens gebeurd wanneer zij deze online zetten en wil hen daarin actief mediawijzer maken.

Alleen op het gebied van auteursrecht blijft de commissie nog wat vaag. Ze stellen dat er internationale wetten gemaakt moeten worden om intellectueel eigendom te beschermen. Wat voor vorm die wetten moeten gaan aannemen wordt verder niet duidelijk gemaakt. Dit terwijl de Franse regering vorig jaar de ‘three-strikes-bill’ heeft aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk om gebruikers volledig af te sluiten van het internet bij auteursrechtinbreuk. Dit druist natuurlijk direct in tegen het idee van een vrij toegankelijk internet voor iedereen.

Het nu gepubliceerde communiqué is uiteindelijk maar een advies. De lidstaten hoeven hier niet aan te voldoen. Toch is het een positief teken dat de wereldleiders het belang inzien van een vrij en open internet.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.