Vier gevaarlijke gevolgen van anti-piraterijverdrag

De onderhandelingen over het anti-piraterijverdrag ACTA waren jarenlang geheim, maar de campagne om meer transparantie had succes. Vandaag is de concept-tekst (PDF) openbaar gemaakt. Zijn onze eerdere zorgen nu weggenomen? Vier gevaarlijke gevolgen van het anti-piraterijverdrag.

Wegfilteren van verboden verkeer

De belangrijkste en gevaarlijkste ontwikkeling is dat de aansprakelijkheid van providers mogelijk wordt uitgebreid. Alternatieve formuleringen worden voorgesteld, maar onder een van de meest vergaande formuleringen zouden providers inbreukmakend internetverkeer moeten wegfilteren of blokkeren, op straffe van aansprakelijkheid (“to remove or disable access to infringing material or infringing activity upon having reasonable grounds to know that the infringement is occuring“, art. 2.18 option 2).

Afsluiten van gebruikers

In eerdere uitgelekte versies van ACTA stond een omstreden voetnoot over internetafsluiting bij auteursrechtinbreuk. Die voetnoot is weg, maar de tekst van het verdrag is niet veranderd: providers zijn in één variant van de tekst slechts niet aansprakelijk, als zij een beleid implementeren dat de opslag en doorgifte van auteursrechtelijk materiaal voorkomt (art. 2.18 option 2, option 1). Dat is een bijzonder brede bepaling en mede gelet op de geschiedenis van deze passage is duidelijk dat internetafsluiting bij auteursrechtinbreuk een voor de hand liggend beleid zou zijn. Ook hierbij geldt overigens dat de aansprakelijkheid van providers verder zou worden uitgebreid.

Niet-commerciële inbreuk wordt strafbaar

Significante opzettelijke auteursrechtinbreuk zonder winstoogmerk zou strafbaar worden gesteld (“significant willful copyright or related rights infringements that have no direct or indirect motivation of financial gain“, art. 2.14.1(b)). De bedoeling van deze bepaling is waarschijnlijk om filesharing strafbaar te stellen. Daarmee zouden echter nationale pogingen om een uitzondering te maken voor niet-commercieel gebruik van auteursrechtelijk werk de pas worden afgesneden. Bovendien is het niet wenselijk om filesharing te criminaliseren: het maatschappelijk draagvlak voor het auteursrecht is al zeer beperkt, en door miljoenen gebruikers strafbaar te stellen verminder je dat draagvlak nog verder.

Inbeslagname van computers

Middelen die zijn gebruikt bij strafbare auteursrechtinbreuk kunnen in beslag genomen en vernietigd worden (“any related materials and implements used in the commission of the alleged offence“, art. 2.16). Omdat ook niet-commerciële filesharing strafbaar zou worden gesteld (zie boven), zou dit kunnen betekenen dat computers die gebruikt wordt bij filesharing onder deze bepaling zouden kunnen vallen.

Op de website van Michael Geist zullen ongetwijfeld nadere analyses van het verdrag worden gepubliceerd.

Update: Woensdag 21 april 2010 was Bits of Freedom in de uitzending van On The Move op BNR Nieuwsradio om de openbaarmaking van de concept-verdragstekst te bespreken. Je kunt het hier terugluisteren.

De afbeelding is gebaseerd op “Piraten, aus Lego” van playroughde, uitgebracht onder een Creative Commons Generic 2.0 licentie.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.